Surju õpilased sõidavad KredExi toel karjääriretkele

Surju koolinoored külastavad karjääriretke käigus teiste seas ka Pajo trükikoda Sindis.

FOTO: Urmas Luik

Pärnumaa karjäärivõimalustega tutvumiseks esitas KredExile sooviavalduse kuus piirkonna kooli. Tänavu lähevad karjääriretkele Surju põhikooli 8.–9. klassi õpilased, kes päeva jooksul külastavad nelja tegevusala ettevõtet.

KredExi ettevõtlusdivisjoni juhi Jarmo Liiveri sõnade kohaselt oli Pärnumaa koolide huvi karjääriretkede vastu suur. "Hea meel on näha, et koolid tulid aktiivselt meie algatusega kaasa. Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased on just selles eas, mil otsitakse oma suunda ja elukutset. Ettevõtetes saavad noored hea ülevaate ettevõtlusest ja leiavad põhjusi pärast elukutse omandamist kodukanti naasta," rääkis Liiver.

Pärnumaa noortele avavad oma uksed kivitasapindade tootja Edelstein Jõõpres, Pajo trükikoda Sindis, hokivarustuse tootja Frontier Hockey Võistes ja täispuittoodete valmistaja Empro Grupp Silla külas.

Surju põhikooli karjääriõpetuse õpetaja Liis Virkuse jutu järgi on karjääriõpetusel väga oluline roll kooli õppekavas ja parim viis ameteid tutvustada avaneb ettevõtetes kohapeal. "Soovime lastele tutvustada Pärnu maakonna töökohti. Kuigi inimestele meeldib reisida ja karjääri tehes kodunt kaugemale liikuda, soovib suur osa inimesi leida karjääriväljavaateid kodu lähedalt. Seepärast on vaja teada, millised võimalused on oma kodus tegutseda," rääkis ta.

Karjääriretkel omandatu põhjal on kavas korraldada koolis karjääripäev. "Loodame külastatud ettevõtetega teha karjääriõpetuse alast koostööd," lisas Virkus.

Karjääriretkedest saavad osa 9.–12. klasside õpilased kaheksas maakonnas. Retkele pääsemiseks esitasid koolid taotlused ja kõigi sooviavalduste seast valiti välja üks klass kaheksas maakonnas. Karjääriretked toimuvad Tartu-, Pärnu-, Viljandi-, Lääne- ja Ida-Viru-, Harju-, Saare- ja Järvamaa ettevõtetes.

Retkedel osaleb 31 Eesti ettevõtet, mis oma piirkonnas on olulised tööandjad ja hiljuti KredExiga koostööd teinud.

Karjääriretki korraldab KredEx ja külastuste korraldust rahastab Euroopa Liit regionaalarengu fondi kaudu.

Tagasi üles