Paikuse koolis õpetati stressiga toime tulema

Paikuse koolis toimunud psüholoogia-alased loengud olid pikitud erinevate harjutuste ja mängudega, mis õpilastes elevust tekitasid.

FOTO: Sirje Suurevälja

Detsembris kaardistati Paikuse noorte huvi vaimse tervise alaste teadmiste vastu ja äsja toimus loengusari kaheksandate klasside õpilastele.

"Peaasjalikud noored" on vaimse tervise portaali Peaasi.ee eestvõttel alustanud noorte vaimse tervisega tegelevate huviliste liikumine. Koos püütakse leida viise, kuidas toetada Eesti noorte vaimset tervist, parandada sellealast teadlikkust ja luua ühiskonnas võimalusi neil teemadel julgelt kõnelemiseks.

Paikuse põhikooli inimeseõpetuse õpetaja Sirje Suurevälja teatal on "Peaasjalikud noored" noor ettevõtmine – liikumise idee hakkas võrsuma 2015. aasta arvamusfestivalil ja juba oktoobriks oli mõte jaksu kogunud ja ühise nime alla koondusid noored paljudest Eesti paikadest. Üks neist on Paikuse, kuna mitu liikumise aktiivset osalejat on just Paikuse põhikooli vilistlased.

Ettevõtmist alustati eeldusega, et praktilised psühholoogiateadmised pakuvad huvi juba põhikoolinoortele.

Loenguid pidasid üheskoos vaimse tervise spetsialistid ja noored, kes jagasid vaimse tervise teemadel oma kogemusi. Loengud olid pikitud harjutuste ja mängudega, mis õpilastes elevust tekitasid. Nii puhuti näiteks õhupalle täis ja võrreldi neid stressiga. Oli neidki noori, kes õhupalli teadlikult lõhki puhusid, demonstreerides, et stress võib ju kõigil ühel päeval "üle pea kokku lüüa". Loengusarja lõpetas kontrolltöö, sest on ju vaimse tervise teema kaheksanda klassi inimeseõpetuse programmiski. Seega sai teema sel aastal läbitud veidi teistsuguses vormis ja külaliste käe all.

Liikumise "Peaasjalikud noored" eestvedaja, Peaasi.ee koolitaja ja Tartu ülikooli sotsioloogiadoktorandi Merle Purre teatel on lisaks loengutele plaanis korraldada praktilisi töötube, mille temaatika on vaimse tervisega lähedalt seotud, kuid jääb tihti tähelepanuta.

Näiteks on kooli tervisepäeval, 18. märtsil plaanis õpimotivatsiooni, esinemisoskuse ja -ärevuse töötoad, samuti tuleb juttu aktiivse eluviisi ja toitumise seostest vaimse tervisega.

Kavas on korraldada seminar õpetajatele ja lapsevanematele, teemadeks iseenda vaimse tervise hoidmine ja läbipõlemise ennetamine.

    Tagasi üles