Pärnu Pöialpoisi lasteaia Siipeli rühma lapsed külastasid südamenädala raames Mai apteeki, kus nad said stetoskoobiga kuulata südame tööd ja joonistada südameteemalisi pilte.