FOTO: PP

Transpordiühenduse arengust Liivi lahe suurima saare ja mandri vahel annab ülevaate Kihnu muuseumi väljaandel ilmunud 2017. aasta seinakalender “Sjõnna ning tahakohe. Kihnlaste vee-, kää- ja õhuteed läbi ajaloo” (pildil).

Tuleva aasta kalendri materjal põhineb Kihnu muuseumis väljas olnud näituse materjalidel.

Selgitavad tekstid fotode juures on kirjakeeles, kuid kalendriandmed ja tähtpäevade nimetused kihnukeelsed.