Kurgja talumuuseum eelistab iseseisvust

Carl Robert Jakobsoni talumuuseumi direktor Monika Jõemaa paitab talu lauda ees maatõugu mullikat.

FOTO: Urmas Luik

Kurgja talumuuseumi pere on vastu valitsuse otsusele, mille järgi muuseumid kujundatakse sihtasutusteks, ja plaanitavale ühendamisele piimandus- ja põllumajandusmuuseumiga.

Tellijale

Põllumajandusmuuseumide ümberkorraldamist arutati maaeluministeeriumis, lähtudes riigireformi suunistest. Huvitatud pooled peavad tegema ettepanekud novembris, et otsustada, kuidas edasi. Riigiraporti järgi on valikuvariante kaks: kas korraldada maaeluministeeriumi valitsemisalas muuseumid ümber eraldi või üheks sihtasutuseks.

“Sihtasutuse loomise üks eesmärke olevat parem side kogukonnaga. Meie omavalitsusjuhid on öelnud, et kui meie muuseum kuulub kolme põllumajandusmuuseumi sihtasutusse, ei toeta nad seda, sest nad ei tea, kuhu läheb raha, kuna rahakott on ju sihtasutusel ühine,” rääkis Carl Robert Jakobsoni talumuuseumi direktor Monika Jõemaa maaeluministeeriumis toimunud arupidamise järel.

Tagasi üles