Olari Koppel: Õunaraksu eest eluaegne

Olari Koppel.

FOTO: PP

Olen kuulnud lugu, kus nõukogudeaegne meelsusvang kirjutas USA viisa ankeedi reale, kus küsiti karistatuse kohta, uhkelt kõik omaaegsed paragrahvid. Viisast jäi ta esialgu ilma, sest saatkonnaametnik tõlgendas USA seadusi punktuaalselt: korduvalt karistatud isikut USAsse ei lasta. Ja ilmselt polnud ka ametniku ettekujutus lähiajaloost kuigi adekvaatne.

Tellijale

Mitte just sellest legendist, küll aga veidi sellelaadsest olukorrast johtuvalt tegi õiguskantsler Ülle Madise kevadel riigikogule ettepaneku vaadata läbi ja viia põhiseadusega kooskõlla seadusesätted, mis panevad kuriteos süüdimõistetud isikule eluaegse piirangu tööks avalikus teenistuses või riigivõimu ja õigusemõistmisega seotud tegevusalal.

Selle ettepaneku, eelkõige aga riigikogu õiguskomisjonis ettevalmistatud eelnõu teemal polemiseeris Pärnu Postimehes 16. novembril 2016 siseministri nõunik Väino Linde pealkirja all “Endised kriminaalid riigiametisse?”.

Tagasi üles