Tori vallavolikogu otsustas ühinemislepingut mitte muuta

Volikogu liikmed otsustasid ühinemislepingut mitte muuta.

FOTO: Urmas Luik

Tänasel Tori vallavolikogu istungil oli taas päevakorras, kas muuta varasemate Are ja Sauga valla ning Tori valla ja Sindi linna ühinemislepingut, mis järgmiste kohalike omavalitsuste valimiste eel lubaks muuta piire. Kui eelmisel kahel korral lükkus otsus edasi, kuna kohal polnud küllaldane arv volinikke, siis seekord hääletas volikogu liitumislepingu muutmise vastu.

Territoriaalse terviklikkuse muutmiseks läinuks vaja vähemalt kahte kolmandikku volikogu koosseisu häältest ehk 16 poolthäält. Kohal olnud 20 volinikust hääletasid 13 poolt ja seitse vastu.

Lepinguläbirääkimised puudutasid Sauga aleviku, Tammiste, Eametsa ja Nurme küla Pärnu linna koosseisu arvamist. Piirimuutmise protsessiga ei saa edasi minna, kuni ühinemisleping kehtib senisel kujul.

22. detsembril 2017. aastal kinnitasid toonaste Are ja Sauga valla ning Tori valla ja Sindi linna volikogu ühinemislepingu ja võtsid vastu haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotluse. Seaduse järgi otsustab haldusterritoriaalse korralduse muutmisel vastuvõetud ühinemislepingu muutmise volikogu. Piiride muutmise suhtes on rahandusministeerium ja õiguskantsler andnud suunised, millega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.

Tagasi üles