K, 5.10.2022

Gallup ⟩ Pubid ja restoranid peavad uksed varem sulgema

Raido Keskküla
, veebilehe toimetaja
Pubid ja restoranid peavad uksed varem sulgema
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Toitlustusasutused peavad uute piirangute kohaselt oma uksed sulgema tund aega varem.
Toitlustusasutused peavad uute piirangute kohaselt oma uksed sulgema tund aega varem. Foto: Mailiis Ollino

Sellest nädalast ühtlustatakse koroonaviiruse leviku tõkestamise piirangud üle Eesti, mis tähendab tänasest Harju- ja Ida-Virumaa elanikele suuremat tegutsemisvabadust. Pärnumaal nagu ülejäänud Eestiski hakkavad aga kolmapäevast kehtima senisest veidi rangemad ettekirjutused.

Eelkõige puudutavad uued nõuded toitlustus- ja meelelahutusettevõtteid.

Toitlustusasutused

Söögikohtades tohib laudkonda kuuluda kuni kuus inimest, kes peavad hoidma teistest vähemalt kaks meetrit eemale. Kohapealseks ajaveetmiseks peavad toitlustusasutused klientidele uksed sulgema tund aega varem ehk kell 21.

Toidu kaasamüügile ei seata ajalisi piiranguid.

Meelelahutusasutused

Meelelahutuskohtades kehtivad sarnased põhimõtted nagu toitlustusasutustes. Liikuda tohib kuni kuuekesi, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahet. Klientidele tuleb uksed kohapealseks ajaveetmiseks sulgeda kella 21st 6ni. Ruumi täitumus tohib olla 50 protsenti.

Kummalgi juhul ei laiene kuue inimese piirang perekondadele.

Avalikud koosolekud ja üritused

Statsionaarsete istekohtadega siseruumi üritustele kehtestatakse kuni 50protsendise täitumuse nõue. Inimesed peavad istuma hajutatult. Väljaspool istekohtadega ala tuleb liikuda 2+2-reeglit järgides.

Reegel ei laine perekondadele või juhtudele, kus seda pole võimalik mõistlikult tagada. Piirangud kehtivad näiteks teatrietendustele, kinoseanssidele, kontsertidele, konverentsidele, kuid samuti püsi-istekohtadega jumalateenistustele ja avalikele usulistele talitustele.

Paikse istekohata avalikud koosolekud, üritused ja usulised talitused

Siseruumides on tegevus lubatud üksnes juhul, kui külastajatele saab tagada nummerdatud istekohad. Inimesed peavad istuma hajutatult ja väljaspool istumisala liikuma 2+2-reegli järgi.

Ruumi täitumus ei tohi olla üle 50 protsendi. Öiseid üritusi ei ole lubatud, tegevus on keelatud kella 21st 6ni.

Sport, noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täiendusõpe

Sisetingimustes tuleb kontaktse ja kõrge viiruse leviku riskiga tegevuse puhul lähtuda 2+2-reeglist ja sellest, et ruumi täitumus ei tohi olla üle 50 protsendi. Kõrge riskiga on tegevus, mille käigus toimub intensiivne sisse- ja väljahingamine ja aerosoolide teke.

Mittekontaktne ja madala riskiga tegevus on lubatud 10+1-rühmas.

Kõrge viiruse leviku riskiga spordialadel saab tegutseda 10+1-rühmas, juhul kui järgitakse spordialaliidu, kultuuriministeeriumi ja terviseameti välja töötatud riskide maandamise abinõusid. Viiruse leviku riski maandatakse näiteks ruume tuulutades, inimesi hajutades, eri gruppide kokkupuudet vältides. Juhul kui riske pole võimalik vähendada või seda ei tehta, tuleb tegutseda 2+2-liikumispiirangut arvestades.

Loetelu kõrge ja madala riskiga spordialadest ja huvitegevusest leiab terviseameti veebilehelt.

Õues tõstetakse sportimise, noorsootöö, huvitegevuse ja -hariduse, täienduskoolituse ja -õppe grupi suuruse piirangut seniselt 25lt 50ni.

Nimetatud valdkondade piiranguid ei kohaldata riikliku õppekava järgsele tegevusele, spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale profispordile, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliiga mängijatele. Samuti ei kohaldu need riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud ega erivajadustega inimeste tegevusele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenusele.

Spordivõistlused õues

Väljas spordivõistlusi ja liikumisüritusi korraldades tõstetakse grupi suuruse piirangut 25 inimeselt 50ni ehk võistlusi tohib teha 50stes rühmades, kes ei tohi omavahel kokku puutuda.

Kehtima jäävad senised üldreeglid, mille kohaselt tuleb kõikjal siseruumides kanda maski ja kui ei ole sätestatud teisiti, liikuda 2+2-reegli järgi. Tagatud peab olema desovahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete järgimine. Maske ei pea kandma alla 12aastased lapsed ja seda ei tule teha ka siis, kui maskikandmine on vastunäidustatud tervise tõttu või see ei sobi tegevuse iseloomuga.

Märksõnad
Tagasi üles