Maria Murakas-Ollo: Pärnakaid on bussiliinireformist informeeritud

Maria Murakas-Ollo.

FOTO: PP

Pärnu linnavalitsus alustas elanike informeerimist muudatustest bussiliinide sõidumarsruutides jaanuari esimeses pooles, kui Pärnu Postimehes ilmus vastavasisuline uudislugu koos ühissõidukiliikluse kaardiga. Jaanuarikuu jooksul avaldas kohalik leht peale eelnimetatud uudise veel seitse teemakohast lugu kommentaari, uudise ja lugejakirjana.

17.-20. jaanuarini toimusid linnaosades arutelud muudatuste üle bussiliinide marsruutides ja graafikutes. Kohtusime Vana-Pärnu, kesklinna, Rääma ja Raeküla elanikega. Heameelt valmistas see, et kohtumistel osales alati ka piirkonnas elav või muidu teema vastu huvi tundev ajakirjanik. Peale selle toimusid kohtumised erivajadustega inimeste rehabilitatsioonikeskuses ja eakate avahoolduskeskuses.

Muudatusi tutvustati linnavolikogu komisjonideski. Kohtumiste eesmärk oli tutvustada piirkonna elanikele uut sõiduplaani, kuulata ära nende ettepanekud ja soovid.

Kohtumiste ja linnavalitsusele laekunud kirjade kaudu tegi ligikaudu 700 inimest 74 ettepanekut, mille põhjal bussiliinide kava muudeti.

Bussiliikluse muudatuste rakendumise ajani on teemat eri meediakanalites käsitletud ligikaudu kahekümnel korral. Kõige enam kohalikus lehes. Ma ei ole täheldanud varem Pärnu Postimehe sellist koostööd ja panust elanike informeerimisse, kui seda oli bussiliikluse ümberkorraldamise kajastamine. Kes siis muu saakski olla meie koostööpartner info edastamisel, kui mitte kohalik ajaleht? Aitäh teile selle eest.

Eelpool ära toodud ülevaatega tahan öelda, et Pärnu elanikke on muudatustest informeeritud ja minu meelest tehtud seda piisava ajavaruga. Jaanuaris lisasime info muudatustest ja bussiliinide graafikutest linna veebilehele. Samas oli kõigil võimalus esitada omapoolseid ettepanekuid ja küsimusi nii linnavalitsusele kui meie koostööpartnerile GoBusile.

Lõplikud sõiduplaanid kinnitas linnavalitsus 14. juunil. GoBusi veebilehele jõudsid need tutvumiseks 18. Juulil, Pärnu linna veebilehele 23. juulil. Ehk siis, Pärnu Postimees, lootust, et Pärnu linna veebilehelt lihtsalt uue liinigraafiku saab, ei saagi maha matta. Graafikud ja sõiduplaanid on olemas avalehel!

Peatustesse hakati skeeme ja sõiduplaane üles panema 25. juulist. Sõidupileti ostjaile on vastavasisuline muudatustega infoteatmik kättesaadav R-kioskites ja bussides alates reedest. Postkastidesse jõuab infoteatmik laupäeval.

Ma ei pea küüniliseks soovitust helistada muudatuste kohta info saamiseks GoBusi tasulisel infotelefonil. Linnavalitsuse ja ettevõtte vahel on sõlmitud avaliku teenindamise leping, millega on korraldatud sõitjatevedu Pärnu linnas. Lepingupartner on välja töötanud sõiduplaanidki. Mis tähendab, et lühinumbril 12 012 vastav operaator on liinimuudatusi puudutavates küsimustes pädevaim.

Elanikelt soovin mõistvat suhtumist ja tunnistan, et ei ole kerge kohaneda muutustega. Iseäranis nendega, mis häirivad meie igapäevatoimetusi. Kergem on neil, kes ennast muutustega varakult kurssi viivad. Siinkohal pean silmas bussiliinide marsruutidega tutvumist. Kui see on selge, siis sõiduplaanide ja kellaaegadega nädal enne süsteemi tööle rakendumist tutvuda ei ole hilja.

Tagasi üles