Kommentaar: Vanad ja uued tegijad loovad tavasid

Liina Saar.

FOTO: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) vaieldamatuid eeliseid muude programmide ees on just see, et taotlejad saavad kogu raha ettemaksuna kätte projekti elluviimise alguses. Paljud külaseltsid ongi nii saanud julguse algatada kodukohas toredaid tavasid ja tegevusi.


KOPi maakondlik komisjon kontrollib igal aastal nii uusi kui vanemaid taotlejaid. Vanemaid sellepärast, et nad on usinamad projektikirjutajad ning neil on alati mõni projekt töös. Hea on tõdeda, kuidas nende tegemised järk-järgult arenevad.Uute tegijate puhul on oluline käia, vaadata ja tunnustada, et nad saaksid hoogu ja tahtmist järgmisi taotlusi kirjutada ning projekte ellu viia.Alati on valikus mõni selline taotleja, kelle tegemiste suhtes on tekkinud kahtlusi, kas projekt on teoks tehtud nii, nagu meile esitatud aruanne näitab.KOPi maakondliku komisjoni ringsõit kaotas uute taotlejate puhul kahtlused, miks ei võiks KOPi kaudu toetada mittetulundusühendusi, mis külas tegutsevad mõnes kitsas valdkonnas, nagu näiteks motosport, tervisesport või käsitöö. Viimastes voorudes on väga paljud taotlejatest olnud just kitsa tegevusvaldkonna arendajad ja komisjoniga oleme olnud üsna segaduses nende toetamise suhtes. Ringreisil veendusin, et sellistegi mittetulundusühenduste toetamine on vajalik, nad on osa külakogukonnast ning omamoodi korraloojad ja kohapealse ennetustöö tegijad.Vanade taotlejate tegemiste puhul oli hea näha tegevuse järjepidevust ja kogukonnateenuste arengut. Tore, kui külal on arengukava, mida eri toetusprogrammide abil teoks tehakse.

Tagasi üles