Algab õppimise kampaania

Paikuse huvikooli direktor Monika Vaher ütleb, et kes kord hobitoas käima hakkavad, need ka käima jäävad.

FOTO: Ants Liigus

Sellest reedest kuni järgmise reedeni kestab 12. korda üle-eestiline kampaanianädal, mis propageerib täiskasvanute õppimist ja enesetäiendamist ning mille raames algavad juba homme kõikjal maakonnas koolitused ja esitlused.


Kampaanianädalal tunnustatakse maakondades tublimaid täiskasvanuid neljas kategoorias: aasta õppija, aasta koolitaja, koolitussõbralikem organisatsioon ning koolitussõbralikem omavalitsus. Sel aastal valiti Pärnumaal aasta õppijaiks Marge Iilane ja Johannes Kakko, aasta koolitajaks Heli Sakk-Hännikäinen, kõige koolitussõbralikumaks omavalitsuseks Paikuse vallavalitsus ja organisatsiooniks AS Wendre.Marge Iilane on ettevõtlik naine, kes esimesena Balti riikidest on õppinud Inglismaal koolituskursustel kübarameistri ametit. Johannes Kakko õpib teoloogilises seminaris ja osaleb Kaitseliidu sõdurina õppustel.Heli Sakk-Hännikäinen on andragoog ja hinnatud asjatundlik ning aktiivõppe meetodeid kasutav koolitaja. Wendre töötajate koolitusplaan koostatakse arenguvestluste põhjal ja kui vajalik, saadetakse töötaja teadmisi omandama välismaale.Paikuse vald loob oma elanikele uusi õpikeskkondi ning propageerib elukestvat õpet. “Oleme pikki aastaid võimalusi otsinud, et iga inimene, noor või vana, leiaks endale mõne hobi või huviala,” rääkis valla kultuuritöö spetsialist Ille Riivits.Et vallal pole kultuurimaja, mida peab üleval pidama, läheb raha otse huvitegevuse toetuseks. Paikuse huvikoolis töötab täiskasvanute hobikool, kus tegutsevad klaasi- ja keraamikatuba, maalistuudio ja käsitöötuba, kus õpetatakse viltimist ja lapitööd.Taidlus- ja tantsuringide ning koori eestvedajaid tasustab vald ning neis osalemine on tasuta. Samuti klubide tegevus. Kui valla inimestel tekib mõne ringi soov, püütakse leida juhendaja. Ruumid tundide ja kursuste tarvis on tasuta.Hobikooli hobitubades saab osaleda väikese tasu eest, mis sisse seatud pigem inimeste distsiplineerimiseks.Tublide tunnustamine toimub Pärnumaa foorumil “Õppimine on IN” 6. oktoobril Häädemeeste vallas Kabli seltsimajas.Täiskasvanud õppija nädala raames külastab Pärnumaad õpibuss, mis 6. oktoobril peatub Häädemeeste vallas, 7. oktoobril Vändra alevis ja 8. oktoobril Tõstamaa vallas.Sel aastal toimuvad õpibussi sihtkohades ettevõtlusalased seminarid. Õpibussis antakse igaühele nõu teda huvitavate õppimisvõimaluste, kursuste ja täienduskoolituste kohta.On võimalik kohtuda täiendusõpet pakkuvate koolide ja töötukassa esindajatega. Bussis on kasutamiseks kaks arvutit, internet ja printer-koopiamasin. Kaasa sõidavad karjäärinõustajad ning -koordinaator, sotsiaalpedagoog ja täiskasvanud õppija nädala Pärnumaa koordinaator.

    Tagasi üles