Sisukord
Arhiiv
Postimees

Tunnustatud

4 min lugemist
Lilled. FOTO: Urmas Luik

Eile õhtul kogunes Kilingi-Nõmme gümnaasiumi õpetajate päeva peole maapiirkonna 180 haridustöötajat, kes tervituskontserdi eel tutvusid kooli uuendatud peahoone ja algklasside maja ning läinud sügisel avatud spordihoonega. Õpetajate päeva peo avas võõrustava valla Saarde vallavanem Kalle Song. Tervitussõnadele järgnes Pärnumaa 2009. aasta haridusstipendiumide üleandmine. Pärnu maavanema tunnustuskirja ja Pärnumaa omavalitsuste liidu stipendiumi pälvis 14 tippõpetajat ja -haridusjuhti.


Pärnumaa aastate pedagoog ja “Aasta õpetaja 2009”

Tiina Tõnismann, Vändra gümnaasiumi keemiaõpetaja

Vanempedagoog Tõnismann töötab Vändra gümnaasiumis keemiaõpetajana 1972. aastast. Tema töö on läbi aastate tulemuslik olnud, maakondlikel keemiaolümpiaadidel saavutavad ta õpilased väga häid tulemusi. Arvukalt on neid, kes valivad riigieksamiks keemia, keskmised tulemused on olnud kõrgemad riigi keskmisest.Pärnu maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond esitas ta “Aasta õpetaja 2009” üleriigilisele vastuvõtule.Pärnumaa aasta noor õpetaja


Kaie Pärn, Pärnumaa kutsehariduskeskuse teenindusõppeosakonna kutseõpetaja


Töötab koolis 2005. aastast, hulgi- ja jaekaubanduse erialade juhtõpetaja. Tema õpilased on olnud edukad üleriigilistel kutsevõistlustel. Laulab Tori segakooris, tantsib kutsehariduskeskuse õpetajate rahvatantsurühmas, on motoklubi JLME liige.Pärnumaa aasta õpetajad

Aive Annuste, Suigu lasteaia-algkooli klassiõpetaja


Töötanud Suigus 12 aastat, jagab kolleegidele häid mõtteid kunstis ja käsitöös, loodus- ja inimõpetuses. Koostab kooli kodulehte, korraldab õuesõppelaagreid ja ekskursioone, osaleb õpilastega looduslähedust väärtustavates projektides.Minoret Miisna, Häädemeeste keskkooli klassiõpetaja


Töötab Häädemeestel 1976. aastast, oskab luua lapse arengut ja õppimist toetavat keskkonda. Juhendab soliste, ansambleid, mudilaskoori. Tema õpilaste konkurssidel osalemine on tulemuslik.Elle Redlich, Pärnu-Jaagupi gümnaasiumi vene keele ja kirjanduse õpetaja


Töötab koolis 2000. aastast, on hingega töö juures ja tunneb rõõmu igast edusammust laste õpetamisel. Maakondlikest vene keele päevadest on tema õpilaste osavõtt arvukas, õpilased on olnud edukad aineolümpiaadidel.Vaike Ruumet, Jõõpre põhikooli klassiõpetaja, 5. ja 6. klassi matemaatikaõpetaja


Töötab koolis 1986. aastast, juhendab õpilaste rahvatantsuringi. Põhjalik ja kohusetundlik, abivalmis ja heatahtlik. Tema õpilased on saavutanud häid tulemusi olümpiaadidel ja konkurssidel, erilist tähelepanu väärib tulemuslik töö andekatega.Saima Tõigast, Kilingi-Nõmme gümnaasiumi käsitööõpetaja


Tema õpilased on osa võtnud konkurssidest ja olümpiaadidest, saavutanud käsitöö- ja kodunduskonkurssidel maakonnas esikoha ja üleriigilisel kolmanda koha. Riikliku käsitööõpetajate ühenduse Aita liige, märkab ja loob ilu enda ümber.Ülle Ütt, Vändra gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja


Töötab Vändras 2000. aastast. Tema õpilased on edukad olnud aineolümpiaadidel ja uurimistööde konkurssidel. Osalenud riikidevaheliste projektide kirjutamises. Tegeleb koorilaulu, aeroobika ja mälumänguga.Pärnumaa aastate pedagoogid

Anne Kivikas, Kergu lasteaia-algkooli juhataja, eesti keele ja ajalooõpetaja


Töötab õpetajana 1969. aastast, alustas Tarval ja Kergus 1987. aastast. Järjepidev ja nõudmistes konkreetne, läheb uuendustega kaasa, suudab panna lapsi huvituma eesti keelest ja kirjandusest.Lehte Rinaldo, Uulu põhikooli endine muusikaõpetaja, klaveriõpetaja


Õpetanud aastakümneid tulemuslikult mitmehäälset laulmist ja pillimängu. Juhendab Tahkuranna vallas pensionäride ansamblit, kuid kogu tema südamega töö ja tegevus on olnud seotud lastele muusikahariduse andmisega.Eha Smolina, Kilingi-Nõmme gümnaasiumi iluvõimlemistreener


Töötab iluvõimlemistreeneri ja kehalise kasvatuse õpetajana koolis 1989. aastast, võimlemisklubi Githa looja. Rühm- ja sportvõimlemises on tema õpilased saavutanud üleriigilistel võistlustel meistritiitleid ja auhinnakohti.Kersti Tiimus, Are põhikooli füüsika- ja matemaatikaõpetaja


Töötab õpetajana 1968. aastast, Ares 1986. aastast. Teenekamaid ja kauaaegsemaid pedagooge koolis, vanemõpetaja, juhtimiskonsultant. Talle on omane inimlikkus, taktitunne, jaatav ellusuhtumine.Pärnumaa aasta haridusasutuse juhid

Margit Blehner, Jänesselja lasteaia juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal


Juhib õppe-kasvatustööd 2004/2005. õppeaastast. Juhindub lapsekesksusest, algatas rahvakultuurialase projekti “Südamega tehtud”, milles osalevad lapsed, vanemad, personal, kohalikud inimesed. MTÜ Pärnu Maakonna Alushariduse Juhtide Ühenduse esimees.Sirje Suurevälja, Audru keskkooli direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal. Alanud on tema 25. tööaasta koolis. Riigikaitseharu õppekava koostaja, koduloouurimise konverentside korraldaja, valla ja kooli ajaloo koguja, õpilased on edukad maakondlikus “Varia” mälumängus ja sportmängus “Bumerang”. Pärnumaa Punase Risti juhatuse liige, korraldab maakondlikku terviseolümpiaadi.“Pärnu aasta õpetajad 2009”

Milvi Talts, Pärnu loodusmaja õpetaja


Ta on aastaid töö kõrvalt loodusmajas valmistanud ette Pärnu koolide õpilasi üleriigilisteks ja rahvusvahelisteks bioloogiaolümpiaadideks, koostanud õppekollektsioone nii oma tundide näitlikustamiseks kui mitmele Pärnu lasteaiale ja koolile. Osalenud raamatu „Taimi Pärnu loodusmajas“ käsikirja ning multifilmide „Jussiga looduses“ stsenaariumide koostamisel. Korraldanud koolitusi õuesõppe programmi raames, on Pärnu loodusmajas mentor ja talveaias hinnatud spetsialist.Katrin Vaiksalu, Pärnu lasteaia Pöialpoiss liikumisõpetaja


Õpetaja Vaiksalu on lasteaia olümpiamängude mõtte algataja ja elluviija aastast 2006. Ta on loov ja leidlik eri tegevuste juhendamisel lasteaias ning uute vahendite kasutamisel, tema käe all harjutanud lapsed saavutasid ülelinnalisel spordipäeval üldarvestuses esikoha. Liikumisoskuste jagamise kõrval on ta tegelnud Pöialpoisi lasteaia sisekujundusega, koostanud laste ja õpetajate kunstiloomingust näitusi nii lasteaias kui Pärnu linnas. Kuulub Pärnu linna muusika- ja liikumisõpetajate aineühenduse aktiivi.Urmas Lekk, Pärnu täiskasvanute gümnaasiumi bioloogia- ja geograafiaõpetaja


Õpilaste seas kõrgelt hinnatud õpetaja, mentor uutele õpetajatele, linna bioloogiaõpetajate aineühenduse juht, Eesti bioloogiaõpetajate ühingu asepresident.On Pärnu linna õpilaste bioloogiaolümpiaadi korraldaja, õppematerjalide koostaja, Pärnu linna õpilaste teaduslike uurimistööde kaitsmise komisjoni esimees, Pärnu väikese vabakooli ökovoldiku koostaja. Osales loodusteadusliku õppekava väljatöötamisel Tartu ülikooli Pärnu kolledþis.Pärnu aastate õpetaja

Elsa Fedtšenko, Pärnu Kuninga tänava põhikooli matemaatika- ja füüsikaõpetaja


Tema õpilastel on aastaid olnud väga head õpitulemused matemaatikas, nad on saavutanud kõrgeid kohti konkurssidel ja olümpiaadidel nii Pärnu linnas kui üleriigiliselt, nad on osalenud teaduskooli tegevuses. Ta motiveerib oma õpilasi matemaatikat õppima, selgitades välja nende individuaalsed võimed ja arvestades eraldi iga õpilase huvidega.Pärnu aasta haridusjuht

Silja Juurma, Pärnu lasteaia Pöialpoiss juhataja


Tal täitub 45 aastat pedagoogilisel tööl, sellest 40 aastat on ta olnud lasteaia juhataja ametis. Pöialpoissi juhib ta selle avamisest 1980. aastal.Tema pedagoogilise töö põhimõte on praktilise tegevuse kaudu toetada perekonda. Tal on oma küps pedagoogiline mõte ja väljakujunenud arusaam väikelapse kasvatamisest ealiste, sooliste ja individuaalsete iseärasuste arvestamise ning lapse kui võrdväärse partneriga suhtlemise kaudu.Juhina on ta lugenud kõige tähtsamaks ühtse, hästitöötava meeskonna loomist ja organisatsiooni sisekultuuri. Peab Tallinna pedagoogilises seminaris loenguid pedagoogika ajaloost.Pärnu hariduse aastapreemia

Pärnu Kesklinna lasteaed


Selle lasteaia tugevuseks loetakse kõikide tegevuste puhul lapsest lähtumist ning õppimist mängu kaudu, arvestades lapse vanust ja arengut. Väärtustatakse keskkonnakasvatust, loodushoidu ja terviseedendamist. Lasteaed on saanud pidevalt positiivset tagasisidet linna koolidelt laste hea kooliks ettevalmistamise kohta.Kesklinna lasteaed juhib Pärnu linna keskkonnakasvatuse aineühendust, õpetajad on osalenud üleriigilistes projektides. Lasteaial on rahvusvahelised töösuhted lasteaedadega Soomes, Norras ja Rootsis.Kesklinna lasteaed oli üks esimesi alusharidusasutusi Pärnu linnas, kes esitas riiklikule eksami- ja kvalifikatsioonikeskusele sisehindamise aruande, mis nõustajalt pälvis väga positiivse hinnangu.

Seotud lood
14.02.2020 17.02.2020
Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Minu Meedia kontole.
LOGI SISSE
Sul ei ole kontot?
Loo Minu Meedia konto