Kommentaar: Ehitise heakorda nõuab mitu seadust

Väino Linde.

FOTO: PP

Omandiõiguse üldised aluspõhimõtted sisalduvad põhiseaduse paragrahvis 32 ja asjaõigusseaduse paragrahvis 68.

Tellijale

Omandi, ka siis, kui see on viletsas seisus, võõrandamist (müümist, kinkimist) ei saa seadustega piirata. See oleks vastuolus põhiseaduse paragrahvis 32 sätestatud igaühe õigusega enda omandit vabalt käsutada ja ühtlasi kahjustaks varade üldist tsiviilkäivet kui niisugust.

Õigusriigis peavad kõik põhiõiguste, sealhulgas omandipõhiõiguse piirangud olema vajalikud ja proportsionaalsed ning seetõttu ei olegi mõeldav mingeid üldisi müügipiiranguid kehtestada. Küll aga tuleneb põhiseadusest nõue, et omandit ei tohi kasutada üldiste huvide vastaselt.

Tagasi üles