Ühisgümnaasiumi õpilased käisid Poolas ametitega tutvumas

Pärnu ühisgümnaasiumi 10. ja 11. klassi õpilased Madis Arumäe, Anastasia Poddubko, Triinu-Liis Seerma, Anita Beljanina ja Kätlin Strikhlom osalesid 18.-24. jaanuaril Erasmus + projekti „Equal Opportunity of Learning Skills Increasing the Level of Employability“ raames õpilasgruppide vahetuses Poolas Czechovice-Dziedzices.

Õpilasi saatsid kooli huvijuht Tiina Saarits ja arendusjuht Liis Raal-Virks. Selles ettevõtmises osalevad Eesti ja Poola kõrval õpilased-õpetajad Itaaliast, Küproselt ja Türgist.

Kuna projekti üks eesmärke on õpilaste karjäärinõustamine ja karjääriõpe, keskendutigi lähetusel eri ametite tutvustamisele ja mitmesuguste ettevõtete külastamisele. Kõige huvitavamaks pidasid noored Bielsko-Biała haigla külastamist, kus nad said vaadata enneaegu sündinud beebisid, teha ekskursiooni erakorralise meditsiini osakonnas, proovida üksteisel kätt sidemesse ja kipsi panna, vestelda koos arstiga ortopeediaosakonna patsientidega, vaadata röntgenülesvõtteid ja proovida diagnoosi panna, passida selga kirurgirõivaid ja olla operatsioonisaalis.

Kõigi projektis osalevate riikide noored kiitsid väga Bielsko-Biała politseijaoskonna külastust. Seal said nad tutvuda liikluspolitsei tööga, proovida liikluspolitseinike varustust, hoida käes relvi, näha kriminalisti töövahendeid, õppida sõrmejälgede võtmist ja tuvastamise kohta ning veenduda politseikoerte ülimas distsipliinis ja kuulekuses.

Positiivseid emotsioone tekitas noortes samuti Czechovice-Dziedzice linnavalitsuses käik, kus praktiliste ülesannete kõrval (linnakaardiga orienteerumisülesanded, lemmiklooma registreerimine) sai läbi teha poolakeelse abielu sõlmimise tseremoonia koos muusika, sõrmuste, tunnistajate, vannete, lepingu allkirjastamise ja lastešampanjaga.

Peale eelmainitud asutustelkülastasid noored projekti raames kohalikku raamatukogu, kus nad õppisid raamatuid köitma ja andsid pisikestele poolakatele oma emakeele tunni; tutvusid reoveejaama ja tikuvabrikuga.

Projekti koordineerivas koolis (Liceum Ogolnoksztalcace im. M. Sklodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach) toimus galaõhtu, kuhu olid kutsutud kohaliku kogukonna esindajad: koostööpartnerid, linnavalitsuse esindajad, kooliõpilased, lapsevanemad, õpetajad.

Galaõhtul tutvustati Eesti, Itaalia, Küprose ja Türgi riiki ja sealset kultuuri, sai degusteerida igale riigile omaseid maiustusi ja õppida rahvatantse. Piduliku õhtu kulminatsiooniks kujunes „Je suis Charlie“ kirjaga T-särkides grupipiltide tegemine. Sellega edastasid projektis osalevad koolid ja õpilased-õpetajad oma selge seisukoha, mõistes hukka vägivalla ja terrorismi ja avaldades toetust (sõna)vabadusele. Ühispildi tegemine oli jaanuari alguse sündmusi meenutades emotsionaalne hetk. Veel tundelisemaks muutis selle asjaolu, et moslemitest türklased olid valmis meie solidaarsusaktiga ühinema ja tegid seda meelsasti.

Projekti viimasel tegevuspäeval toimus õpilaste ja õpetajate ühisekskursioon Auschwitzi. Arvestades praegust geopoliitilist olukorda ja maailma hiljuti vapustanud sündmusi, pidasid kõigi riikide õpetajad sellise koha külastamist ülioluliseks. Õpetajad olid üksmeelel, et kõnealuse muuseumi külastamine haakuks meie Charlie Hebdo solidaarsusaktiga ja annaks õpilastele konkreetse sõnumi: peame olema tolerantsed üksteise suhtes ja inimestevaheliste erinevuste tõttu puhkenud konfliktides ei tohi kasutada vägivalda.

Seega sai algses programmis tehtud muudatus ja Auschwitzi külastus toimus plaaniväliselt. Ligi kahe tunni jooksul kuulasid õpilased ingliskeelset ekskursiooni koonduslaagri depressiivsetes paikades, olid tunnistajaks õõvastavatele fotodele, julmalt tapetutest allesjäänud esemetele, kahele tonnile äralõigatud juustehunnikule, surmamüürile, piinamis- ja gaasikambritele.

Kogu ekskursioon mõjus noortele vapustavalt, mõtlemapanevalt ja suisa maailmapilti muutvalt, kuid täitis oma eesmärki: õpilased ei suutnud kuidagi mõista, miks tapeti selles konkreetses koonduslaagris 1,5 miljonit inimest (ja holokaustis kokku kuus miljonit), kuidas seda psüühiliselt täide viia suudeti ja miks keegi ei sekkunud.

Ühisgümnaasiumi õpilased peavad seda projektilähetust väga kordaläinuks. Peale  projektieesmärkide täitmise arenesid noored palju isiklikus plaanis: õppisid suhtlema eri kultuuridest inimestega, said praktiseerida võõrkeeli, omandasid mõne poolakeelse väljendi ja said palju rohkem teada Poola riigi, selle kultuuri ja inimeste kohta. Eelkõige tänu sellele, et õpilased elasid kogu lähetuse aja kohalikes peredes, kes meid väga soojalt ja sõbralikult vastu võtsid.

Noored ise peavad suurimaks võiduks uute sõprade saamist, keda neil on võimalus uuesti kohata juba märtsi lõpus, kui õpilasgruppide lühiajaline vahetus toimub meie oma Pärnus. Loodame siis Itaalia, Poola, Küprose ja Türgi õpilastele-õpetajatele enda linnast ja koolist vähemalt niisama hea mulje jätta.

Tagasi üles