Viimase koolikella kaja jääb kauaks kõrvu

Lavassaare kooli 12 viimast õpilast, nende vanemad ja õpetajad läksid rongkäigus üle platsi rahvamajja aktusele.

FOTO: Ants Liigus

Tugev tuul sakutas Lavassaare lasteaia-algkooli õue kogunejaid, piduriides poisse-tüdrukuid ja nende vanemaid, nagu andes mõista, et tegu on kõike muud kui kiiduväärt.

Tellijale

Ühispilt remonditava hoone trepil tehtud, kõneles direktor Maie Kalbus, kuidas Lavassaare koolile on ring täis saanud. Turbatööliste asulasse asutati esimene kool 1947/48. õppeaastal Jõõpre 7- klassilise kooli filiaalina. Esimene maakoolide sulgemise laine Bre˛nevi ajal 1972. aastal tabas Lavassaaretki. Kool taasavati 1993. aastal ja kui direktor kandis nüüd viimast nime õpilasraamatusse, kirjutas ta selle ette numbri 130. Sügisest lähevad lapsed viie kilomeetri kaugusele Jõõpre põhikooli.

Neli algkooli suletud

Tagasi üles