Jurist aitas varjatud vigadega korteri ostjal saada abi

FOTO: www.shutterstock.com

Pärast enam kui poolteist aastat kestnud närvilisi vaidlusi ja korteri müünud ettevõtte esindaja sõimu jõudis tütre eest seisnud Tamara-Aleksandra Põdra korterimüüjaga lõpuks kokkuleppele. Tõsi, visalt.

Kokkuleppele jõuti vaevaliselt, sest poolte arusaam kahju ulatusest oli väga erinev. Korteri müüja hindas kahju väikeseks, küttekoldeid üle vaadanud kaks pottseppa hindasid aga kahju kümneid kordi suuremaks, kui müüja oli nõus hüvitama.

Esiti pakkus kinnisvaraarendaja, et ostab korteri sama hinnaga tagasi, kuid see Põdrale ega tema tütrele ei sobinud. “Investeeringud korterisse olid juba tehtud, näiteks aknad olid vahetatud,” põhjendas ta.

Seejärel pakuti naisele kahe ahju parandamiseks 200 eurot. Põdra advokaadi Katrin Kiisa jutu järgi polnud see ettepanek mõistlik, sest see ei oleks asetanud kahju kannatajaid ligilähedalegi olukorrale, kus varjatud puudusi ei oleks esinenud.

“Et saada teada, millised on nende õigused ja kuidas oleks võimalik olukorda lahendada, pöördusid ema ja tütar meie büroo poole,” sõnas advokaadibüroo Õigus ja Kord jurist.

Kui jurist oli müügilepingut analüüsinud ja tutvunud päästeameti koostatud akti ning olukorda hindamas käinud kahe pottsepa arvamusega, oli talle selge: lepingut on rikutud. Tema kliendid on ostnud korteri, millel olid varjatud puudused. “Notariaalne müügileping kinnitas vähemalt kahes punktis, et korteri mõlemad küttekolded on nõuetekohases korras,” selgitas Kiisk. “Paraku ilmnes, et nii see ei olnud.”

Juristi ütlust mööda ei pea ühegi seaduse järgi füüsilisel isikul olema nii spetsiifilisi teadmisi, et hinnata kinnisvara ostes iseseisvalt selle küttekollete seisukorda. “Ostja võib tugineda müüja erialastele teadmistele ja neid usaldada,” kinnitas Kiisk.

Niisiis jõudis Põdra müüjaga pärast pikki kohtuväliseid läbirääkimisi kokkuleppele ja talle hüvitati 3000 eurot. “Olen veendunud, et Põdra oleks olnud ka kohtumenetluse korral väga edukas,” täpsustas jurist. “Kõik tõendid rääkisid tema kasuks, lepingu rikkumine oli ilmne.”

Täna alustab pottsepp Põdra tütre korteris ahju lammutamist. Seejärel ehitab ta sinna ahju, mida kütta saab.

    Tagasi üles