Sindi paisu asemele tuleb lähiaastatel tehiskärestik

Tauno Jürgenstein (pildil vasakul) tegi ülevaate tehiskärestiku projekteerimisest, mida oli lähemalt vaatama tulnud algatusrühma “Sindi pais” eestvedaja Hans Soll.

FOTO: Mailiis Ollino

Reedel toimus algatusrühma “Sindi pais” eestvõttel Sindi forellikasvanduses ümarlaud, millel arutati Pärnu jõe ja kogu jõgikonna arendustegevust.

Üle paarikümnele kalandushuvilisele edastas algatusrühma eestvedaja Hans Soll tervitused vetejumal Neptunilt, kes lubanud alluda kõigile teraapilistele ettekirjutustele, mis Pärnu jõe suhtes tehakse.

EELK peapiiskop emeritus Andres Põder kutsus üles osutama halastust kaladele, kes tegid ebakalalikke pingutusi, et Sindi paisust üles saada, ja aidata kaasa, et see neil õnnestuks. Põder soovis jõudu kõigile, kes ses pühas ürituses käed külge panevad.

Riigikogu keskkonnakomisjoni liige Andres Metsoja (IRL) ütles, et Sindi pais on ilmselgelt Eesti kalavarude taastootmise seisukohalt objekt number üks, mis sellisel kujul tuleb likvideerida. See ei lahenda kõiki kalaressursi probleeme, kuid avab võimalused kalavaru taastootmiseks. Tekib uus tervikpilt Pärnu jõgikonnast.

“Uuringud on näidanud, et Pärnu jõgi võiks olla üks lõherikkamaid jõgesid Eestis. Selle eesmärgi saavutamiseks ostis riik ära ka Sindi paisu,” rääkis Metsoja.

Riigikogu liige rõhutas, et vähendada ei tohi Sindi kogukonnas toimunud arutelu tähtsust. Paisu mahavõtmise suhtes saavutati kogukonnaga kokkulepe, mis avab sintlastele senisest rohkem jõekallast ja pääsu jõe äärde.

Pärnu maavanem Kalev Kaljuste rääkis vajadusest koostada eraldi Pärnu jõe teemaplaneering koos oma lisajõgedega, kus käsitletud oleks kalandus, puhkemajandus, turism, jõehaldus.

“Planeeringuga tahame alustada järgmise aasta teisest poolest ja tõsisemalt juba 2018. aastal. Fookus suunatakse jõge pidi Eestimaa südamesse,” kinnitas maavanem.

Tauno Jürgenstein keskkonnaagentuurist andis ülevaate Sindi tehiskärestike projekteerimise hetkeseisust. Projekti koostavad Eesti Veeprojekt OÜ ja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ ning töö saab valmis augusti lõpuks-septembri alguseks. Siis tehakse uued 3D-pildid ja aasta lõpu poole jõutakse ehitushanke väljakuulutamiseni.

Kuna moes on hangete vaidlustamine ja sellest tingitud venitamine, lubas Jürgenstein, et tehakse kõik lollikindla hanke nimel, mida ei oleks nii lihtne vaidlustada.

“Aasta pärast samal ajal paisul kopad mürisevad ja veetase lastakse alla. Kärestik ei saa valmis ühe aastaga, aga 2018. aasta sügiseks peaks tööd olema lõpetatud,” lubas Jürgenstein.

Informatiivsete sõnavõttude vahel lasti jõkke kaks konteineritäit lõhe noorjärke ja keskkonnaministeeriumi tänukirjaga tunnustati kalandusentusiaste. Hans Sollil jagus meeneid ja tänusõnu teistelegi, kes aastaid on olnud osalised ürituses “Sindi pais maha, Pärnu jõgi kalarikkaks lõhe- ja forellijõeks!”.

    Tagasi üles