Kümnendiga suleti kõik sobimatud prügilad

Rääma prügila suleti 2011. aastal ja sellega sai Pärnumaal lõpu ajastu, kui jäätmeid ladestati taaskasutustoiminguteta.

FOTO: Mailiis Ollino

Viimase üheksa aastaga on Pärnumaal suletud kaheksa nõuetele mittevastavat prügilat ja taaskasutusse suunatakse kolmveerand vastuvõetavast jäätmemahust, kunagiste prügilate asukohas ei saa aga lähematel aastakümnetel näha kuigi vilgast tegevust.

Tellijale

2007. aastast tänavuseni rahastas Euroopa Liit keskkonnaalaseid projekte. Pärnumaa sai üle 49 miljoni euro toetusi ja suurt rõhku pöörati prügimajanduse nüüdisajastamisele. Suleti Pärnu Rääma, Koonga, Linnumänniku, Mustu, Vändra, Kergu, Kaisma ja Tootsi prügila. Need prügilad ei vastanud tänapäeva nõuetele: rinda pisteti keskkonnareostusega, mis solkis põhja- ja pinnavett, mõjutas õhu kvaliteeti ja pinnast.

Peale selle vähenes 2007–2013 olme- ja muude tavajäätmete ladestamine. Kui 2010. aastal ladestati ligemale 70 protsenti, siis 2014. aastal alla seitsme protsendi jäätmetest.

Tagasi üles