Väino Linde: Endised kriminaalid riigiametisse?

Väino Linde.

FOTO: PP

Tundub kuidagi enesestmõistetav, et kohtuniku, prokuröri või uurijana töötavad meil inimesed, kes eelkõige oma õiguskuuleka käitumisega on ülejäänutele eeskujuks. Nende ametite puhul kehtivad praegu eluaegsed keelud, mis ei luba kunagi ammu kuriteo eest süüdi mõistetud isikut sellisesse teenistusse võtta.

Tellijale

Kõik see tõotab edaspidi muutuda. Näiteks politseinik või linnaametnik, kes on süüdi mõistetud perevägivallas või korruptsioonis, saab tulevikus uue võimaluse teostada avalikku võimu pärast oma karistuse kandmist ja vastavate karistusandmete registrist kustutamist. Nimelt on riigikogus arutusel eelnõu, mis oluliselt leevendaks kehtivat seadust, kus on sätestatud eluaegne keeld kuriteos süüdi mõistetud isikutel tegutseda avaliku sektori ametikohtadel ehk olla mis tahes riigiametis.

Selle aasta kevadel esines õiguskantsler riigikogu ees kõnega ja pani rahvaesindajatele südamele, et tuleb hoolega kaaluda riigiametnike eluaegsete ametipiirangute põhiseaduspärasust. Ametniku kunagine kuritegu ei pruugi nüüd tähendada riigile enam reaalset ohtu, seetõttu oleks selline seadusemuutmine õiguskantsleri arvates kooskõlas igaühe põhiõigusega vabalt valida oma elukutse või tegevusala. Neist seisukohtadest ajendatuna ilmselt vastav eelnõu parlamendis sündiski.

Tagasi üles