Vanalinna kool jagas internetitarkust

Vanalinna kooli lapsed internetitarkust taga ajamas.

FOTO: Marje Vaan

Pärnu Vanalinna põhikool tähistas veebruaris korraldatavat "Targalt internetis" päeva rea teemakohaste üritustega, mida jagus mitmesse päeva.

“Keskendusime interneti oskusliku ja turvalise kasutamise teadmiste kinnistamisele. Õpilased õppisid internetis targalt käituma ja said juurde teadmisi vajaliku informatsiooni otsimiseks,” võttis sündmused kokku Vanalinna kooli direktori asetäitja noorsootöö alal Marje Vaan.

Kogu nädala oli õpilastel võimalus kontrollida oma teadmisi internetiohutuse veebiviktoriinis. Viktoriini koostas kooli haridustehnoloog Diana Veskimägi.

Tublimaid vastajaid ootasid auhinnad.

“8. klassi õpilased valmistasid ette ja andsid internetiohutuse tunde 1.–5. klassile.  Kaheksandikud panid nooremate koolikaaslaste ette minekuks kokku esitluse, koostasid testid ja viktoriinid. Tunnid olid huvitavad ja õpetlikud ja õpilaste tagasiside oli äärmiselt positiivne,” tõdes Vaan.

Vanema astme õpilasedki ei jää internetiohutuse tundidest ilma. Nemad arutlevad ja analüüsivad juhtumeid, mida igapäevasel internetikasutamisel ette tuleb.

Tagasi üles