Koolides algab PISA uuring

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Tänasest 11. maini lahendavad "PISA 2018" testi 7500 õpilast 232 koolist kogu Eestis. Sel korral on tähelepanu eeskätt funktsionaalsel lugemisoskusel.

Pärnumaalt osaleb PISA testis 21 koolist kokku 602 õpilast. Uuringu läbiviimist Eestis korraldav SA Innove koolide nimekirja ei avalikusta, kuid märgib, et Pärnumaal teevad testi kõikide suuremate koolide õpilased.

Innove PISA peaspetsialisti Gunda Tire sõnutsi mõõdab tänavune test seda, kui hästi saavad meie 15aastased õpilased aru tekstidest, kas nad suudavad peituvat informatsiooni leida, mõista ja kasutada.

""PISA 2018" uuring keskendub eelkõige funktsionaalse lugemisoskuse testimisele. Teadmisi matemaatikas ja loodusteadustes mõõdetakse sel korral väiksemas mahus. Eelmise PISA uuringu põhiline hindamisvaldkond olid küll loodusteadused, kuid ka siis hinnati lugemisoskust. Eesti oli lugemistulemustes maailmas 6. ja Euroopa riikide seas 3. kohal,“ meenutas Tire Eesti noorte varasemaid häid tulemusi. 

PISA on majandusliku koostöö ja arengu organisatsiooni korraldatud rahvusvaheline haridusuuring, mis hindab, kui valmis on õpilased põhikooli lõpus oma koolis omandatud oskusi ja teadmisi elus rakendama.

PISA uuring toimub iga kolme aasta järel. Uuringu valimisse kuuluvad 2002. aastal sündinud, peamiselt 9. klassides õppivad noored. Peale loodusteaduse, matemaatika ja lugemisülesannete vastavad osa õpilastest sel korral rahandusõppe küsimustele. Testi kõrval palutakse täita õpilasküsimustik, kus küsitakse infot noore enda kohta.

Sel aastal osaleb uuringus üle 80 riigi ja testi teeb pool miljonit noort kogu maailmas. Eestis toimub uuring viiendat korda.

Tänavuse uuringu tulemused avalikustatakse 2019. aasta detsembris.

Tagasi üles