Luciad tõid kaasa muusikat ja valgust

Helsingborgi hõbehäälsed Luciad andsid kontserte kahe päeva jooksul mitmes asutuses lasteaedadest haigla ja hooldekoduni.

FOTO: Ants Liigus

Pärnut taas külastanud Rootsi sõpruslinna Helsingborgi Luciad andsid esmaspäeval raekojas viimase kontserdi, samas anti Helsingborgi linnakantselei juhatajale Sten Nordqvistile üle Pärnu linna vapimärk.

Helsingborgi Lucia tüdrukud on käinud pärnakatele oma lauluga rõõmu ja valgust pakkumas juba aastaid, esinedes traditsiooniliselt koolides, lasteaedades, haiglas, Eliisabeti kirikus ja mujal. Peale inglihäälse muusika on Luciad kaasa toonud annetusi: aastatega on Pärnule kingitud ligi miljon krooni, mille eest on rajatud mänguväljakuid, korraldatud ühisseminare ja ostetud inventari asutustele.Helsingborgi linna esindus andis järjekordse kingitusena Luciade komitee kogutud 170 000 Eesti krooni annetuseks SA Eesti Agrenska Fondile, mis arendab vaimupuuete, raskete krooniliste haiguste ja muude erivajadustega laste peresid toetavaid teenuseid.Helsingborgi linnakantselei juhataja Sten Nordqvist on kaheksas sõpruslinnade esindaja, kes Pärnu teenetemärgi on pälvinud. Ta on Helsingborgi ja Pärnu sõprussuhete juures olnud nende loomisest alates, vahendanud 1990. aastatel Pärnu haiglale ja lasteasutustele humanitaarabi, korraldanud Helsingborgi Luciade uusaastakontserte Pärnus ja panustanud aktiivselt kahe linna koostöösse.“Nordqvist on meie linnale aastate jooksul niisama omaseks ja lähedaseks saanud kui iga päev meie kõrval töötavad kolleegid,” kinnitas Pärnu linnavolikogu esimees Ahti Kõo. “Ta on nagu kaaslane meie hulgas, kes tegutseb erilist tänu või aumärki ootamata ning aitab seal, kus tarvis. Neid abisaadetisi, mis ta on Pärnule saatnud, annaks kokku lugeda autokoormatega, ja niisama suur panus on meie sõpradel väärtushinnangute kujundamisel.”Tänukõnes meenutas Nordqvist oma esimest visiiti Pärnusse 1991. aastal ning avaldas heameelt, et ta on näinud linna arengut läbi aastate.“Mul on olnud koostööst palju rõõmu ja loodan selle jätkumist, sest meil on nii palju kontakte,” ütles Nordqvist. “Eriti suur heameel on noorte sõpruse üle. Omavahel suhtleb mitu meie ja teie kooli ning tulevikus tahaks rohkem arendada suhteid ülikoolide vahel.”

Tagasi üles