Riik laiendab Lindi looduskaitseala

Üks Lindi kaitsealal elavaid kaitsealuseid liike on merikotkas.

FOTO: Urmas Luik

Vabariigi valitsus otsustas täna keskkonnaministri ettepanul moodustada olemasoleva kaitseala, püsielupaiga ja hoiuala baasil Lindi looduskaitseala ning kehtestada uue kaitsekorra.

Kaitseala asub Pärnumaal Kõima, Marksa, Lindi, Kõpu, Kavaru ja Päraküla külas. Kavandatava kaitseala pindala on 1777,9 hektarit. Kaitseala pindala suureneb 679,1 hektari võrra, millest 494,7 hektarit tuleb laienemisest olemasolevale hoiualale ja 184,4 hektarit on uut kaitstavat ala.

Kaitsealal kaitstakse Lindi soostikku ja väärtuslikke metsakooslusi, ohustatud ja kaitsealuseid liike (merikotkas, kaljukotkas, väike-konnakotkas, harilik jugapuu, kuldking), laane-, salu- ja soovikumetsi ning neile metsadele iseloomuliku elustiku mitmekesisust.

Kaitsealal on viis sihtkaitsevööndit (kokku 1579,5 hektarit) ja kaks piiranguvööndit.

Jahipidamine oli seni kaitsealal lubatud valitseja nõusolekul, keelatud oli see liikumispiirangu ajal kotkaste kaitseks moodustatud ja Matsitoa sihtkaitsevööndis. Hoiualal jahipidamist ei reguleeritud.

Edaspidi on jahipidamine lubatud, keelatud on ainult kotkaste kaitseks moodustatud sihtkaitsevööndites neile tundlikul ajal ja kogu alal linnujaht. Samuti muudetakse liikumispiirangutega alade piire, mis tuleneb liikide elupaikade muutustest.

Tagasi üles