Pärnu tööõpetusmajas treiti märgpuitu

Märgpuidutreimise kursusest said osa kuus Pärnu linna ja maakonna tööõpetuse õpetajat.

FOTO: Erakogu

Pärnu tööõpetusmajas kahepäevasel märgpuidutreimise kursusel juhendas Taani tunnustatud treial Pärnu linna ja maakonna õpetajaid, kes meistri näpunäidete järgi valmistasid hulganisti põnevaid nõusid.

18.–20. oktoobrini väldanud kursust hakati ette valmistama juba mullu, kui Pärnu linna õppevahendite soetamise meetme projektirahastusega osteti tööõpetusmaja kuuele puidutreipingile vajalikud treipadrunid ja treipeitlikomplektid.

Projekti teine osa hõlmas õpetajate väljaõpet, mis nädalavahetusel toimuski. Koolitusest sai osa kuus Pärnu linna ja maakonna tööõpetuse õpetajat, keda juhendas Eesti tööõpetajate seltsi ehk ETSi kutsel siia saabunud Taani tööõpetuse edendaja ja tunnustatud märgpuidutreial PhD Bent Illum Næstvedist.

Kahe ja poole päevaga kogusid õpetajad teadmisi puiduliikide valikust, treimistehnikast ja märgpuidutreimise laiadest võimalustest õppetöös. Omandati materjali ettevalmistamis- ja treimisoskusi, mille tulemusena osati treipeitlit juba selliselt käes hoida, et selle alt voolas ilusat ja õhukest puidulaastu.

Praktiliste töödena valmis rohkelt põnevaid treivorme, kausse, väikeseid liudu ja erisuguse kaanega toose.

Märgpuit on oma olemuselt koorega nott, mille niiskussisaldus jääb 17 ja 40 protsendi vahele. Peale treimist vahatatakse tooteid rikkalikult, et puidu kiiret kuivamist ja pragunemist vältida.

Töö käigus valmis hulgaliselt põnevaid treivorme, kausse, vaagnaid ja toose.

FOTO: Erakogu

Illum jäi Pärnu õpilaste pühendumise ja käelise arenguga väga rahule ning tal jagus meie õpetajatele vaid kiidusõnu. Enne lahkumist lubas ta järgmisel aastal jätkukursust andma tulla, kui huvi on.

Selle projektiga on loodud Pärnu kesklinna koolide ja Pernova hariduskeskuse õpilastele head võimalused ohutuks ja tolmuvabaks puidutreimiseks, edendades õpilaste loovust ja mitmekesistades koolitunde.

Õpetajaid juhendas Taanist kohale tulnud tunnustatud märgpuidutreial Bent Illum Næstvedist.

FOTO: Erakogu

Kursust rahastas Pärnu linna haridusosakond ja selle viis ellu ETS koostöös Pernova hariduskeskusega.

Tagasi üles