Korduma kippuvad küsimused ⟩ Mis toimub praegu kultuuris?

Pärnu kultuuriinfo tahvel on tühi. Eriolukorra tõttu tühistati või lükati pea kõik üritused edasi.

FOTO: Erakogu

Tühistatud. Tühistatud. Edasi lükatud. Tühistatud. Nii kahjuks praegu on. Kultuuriinfo tahvlid on tühjad, nii ka kontserdimajad, kinod, teatrid, klubid, seltsi- ja rahvamajad. Mida tähendab see korraldajale, asutusele ja külastajale? Mis saab eelmüügist ostetud piletitest? Kas riik korvab asutuste ja korraldajate kahju? Kas riigi toega võivad arvestada ka eraõiguslikud kultuurikorraldajad?

​Kultuuriministeerium pani eile kokku korduma kippuvad küsimused. Toonitatakse, et info täieneb ja muutub. Ühtlasi: praegu on küsimusi rohkem kui vastuseid. Nii soovitatakse hoida pilk peal ministeeriumi kodulehel.

Valitsuse kehtestatud eriolukord kehtib 1. maini, kui pole otsustatud teisiti. Arvestada tuleb piirangutega, järgima peab juhiseid. Valdkondlikku infot jagavad kultuuriministeeriumi nõunikud ja kommunikatsiooniosakonna töötajad.

Ministeerium utsitab inimesi kõige kiuste olema optimistlikud.

Millised kultuuriasutused on suletud?

Kinni on kõik kultuuriasutused. Valitsuse kriisikomisjoni otsuse järgi peavad 1. maini uksed sulgema muuseumid ja kinod, ära jäävad kõik teatrietendused, aga ka konverentsid ja muud rahvakogunemised. Mõningad erisused võivad puudutada raamatukogusid (vt allpool).

Kas sulgemine tähendab, et tööl ei viibi ka asutuste personal?

Otsused, kas või millises osas jätkub asutustes töö, langetavad juhid ise. Asutuste töö iseloomust tulenedes ei ole võimalik kehtestada ühtset reeglit kõigile. Vajaduse ja võimaluse korral võivad jätkuda näiteks lavastuste proovid, näituste ettevalmistustöö, kontoritöö. Asutused on kindlasti suletud publikule. Kultuuriministeerium jätkab tööd tavapärases rütmis, kui ei teki vajadust otsustada teisiti.

Vajaduse ja võimaluse korral võivad jätkuda näiteks lavastuste proovid, näituste ettevalmistustöö, kontoritöö. Asutused on kindlasti suletud publikule.

Kas piirangud puudutavad eraõiguslikke kultuurikorraldajaid ja eramuuseume?

Jah, piirangud laienevad kõigile, ka kultuuriüritusteks ruume rentivatele asutustele.

Kui kauaks piirangud kehtima jäävad?

Praeguse teadmise juures 1. maini, kui valitsus ei otsusta teisiti. Otsused tehakse olukorra dünaamikat hinnates ja valitsus hoiab koos ministeeriumide ja ametitega avalikkust ja asutusi kursis.

Kas uksed sulgevad kõik lõbustusasutused, restoranid, laevade meelelahutusasutused, öö- ja spordiklubid?

Valitsuse kehtestatud piirangute peamine mõte on vältida inimeste kogunemisi. Ööklubid ja muud sarnased rahva kogunemispaigad on koroonaviiruse leviku olukorras sarnaselt muude kultuuriasutustega suletud. Lõpetatud on Tallinna–Stockholmi–Tallinna ristlusreiside müük. Kinni on huvikoolid. Spordi- ja liikumisüritused on keelatud. Täpsemat infot annavad neid korraldavad asutused. Piirangud ei puuduta toitlustusasutusi (näiteks restoranid).

Kas teatrietendused ja kontserdid jäävad kindlasti ära või on siiski võimalus, et sündmusi lükatakse edasi?

Seda otsustab iga korraldaja oma äranägemise ja võimaluste järgi. Mängukavade või programmide muutustest annavad asutused ise operatiivselt teada. Seda on juba tehtud ja publikut teavitatud. Jälgige korraldajate teadaandeid.

Mis saab eelmüügist soetatud piletitest?

Otsused, kas piletid ostetakse tagasi või vahetatakse teise sündmuse vastu, teevad asutused või korraldajad ise.

Ööklubid ja muud sarnased rahva kogunemispaigad on koroonaviiruse leviku olukorras sarnaselt muude kultuuriasutustega suletud.

Kultuuriministeerium soovitab asutustel pakkuda võimalusi alternatiivseteks etenduseaegadeks või kinkekaartide andmiseks. Eriolukorra tõttu ei ole a priori põhjendatud publiku ootus, et piletid ostetakse ilmtingimata tagasi.

Kas riik korvab kahju, mida kannavad ürituste ärajäämise tõttu korraldajad, asutused?

Valitsus otsib viise, kuidas hüvitada asutustele saamata jäänud tulu. Töö käib ühtlase mehhanismi ja reservide loomise nimel, et tagada organisatsioonide eelarvetasakaal. Kultuuriministeerium kaardistab esialgse ülevaate järgmise, 12. nädala alguseks. Kultuuriministeerium näeb variandina seda, et tagasi võiks arvestada prognoositava omatulu kindla aja jooksul kultuuriasutuse või sündmuse eelarves. Rohkem infot lisandub uuel nädalal.

Kas otsused kompenseerimise kohta langetatakse kultuuriministeeriumis?

Kultuurieelarve eest vastutab kultuuriministeerium, kes teeb koostööd rahandusministeeriumiga. Oluline on asutuste juhtkondade ning nõukogude abi ja koostöö võimaliku puudujäägi või vajaduste väljaselgitamine.

Kas eraõiguslikud kultuurikorraldajad võivad arvestada riigi toega, kui sündmus jääb ära või piletid tuuakse tagasi?

Kui korraldaja otsusel ärajääv või edasilükatav sündmus on saanud toetust riigieelarvest, palume korraldajal sellest ministeeriumi kohe teavitada. Küsimused, mis seonduvad ära jäänud või edasi lükatud sündmuse ja riigilt saadud toetusega, lahendatakse üksikjuhtumi asjaolusid arvestades. Toetusi ei hakata lausaliselt tagasi küsima.

Kultuuriministeerium näeb võimalusena seda, et tagasi võiks arvestada prognoositava omatulu kindla ajaperioodi jooksul kultuuriasutuse või sündmuse eelarves.

Kas jätkuvad keeleõppe kursused eesti keele majades?

Kursused eesti keele majades Tallinnas ja Narvas peatatakse nagu muude asutuste tegevus. Infot annavad keelemajade juhtkonnad ja integratsiooni sihtasutus.

Mida tähendab see, et raamatukogud on avatud piirangutega?

Raamatukogude pakutavad teenused erinevad, mistõttu on variant, et osa raamatukogusid saab vähemalt mingis ulatuses teenuseid edasi pakkuda. Infot olukorra kohta annavad kohalikud omavalitsused. Kindlasti tuleb ära jätta kogunemised ja üritused. Raamatukogu pidaja võib otsustada, kas asutus suletakse. Vajaduse ja võimaluse korral saab jätkuda raamatukogus sisetöö, näiteks inventuurid, päringutele vastamine, raamatute hankimine ja arvelevõtt. Raamatukogu külastajate teenindamisel, piiratud ulatuseski, tuleb kindlasti järgida terviseameti juhiseid.

Kui korraldaja otsusel ärajääv või edasilükatav sündmus on saanud toetust riigieelarvest, palume korraldajal sellest ministeeriumi kohe teavitada.

Kas suletud on ka kunstigaleriid?

Muuseume ja muid näitusasutusi külastada on keelatud, sest rahvakogunemised ei ole lubatud.

Kas eriolukorra ajal on üldse võimalik kultuuri ja sporti nautida?

Koroonaviiruse levik on vähetõenäoline värskes õhus viibides. Mõisate ümbrused, pargid, loodusrajad – need on avatud. Rahvaüritusi mõistagi seal ei korraldata. Veebis on vabalt saadaval SA Kultuurilehe väljaanded. Kutsume üles lugema raamatuid, vaatama filme, lugema lastele ette.

Tagasi üles