Euroraha jõuab Sinti, Tammistesse ja Vändrasse

Sindis Kooli tänaval elav Arno Roosmaa tassis eile vett tuppa lähedal asuvast linnakaevust, sest tsentraalset vett majas pole.

FOTO: Ants Liigus

Keskkonnainvesteeringute keskus kiitis heaks kolme omavalitsuse eurorahataotlused, millega Ühtekuuluvusfondi toel saavad tsentraalse vee ja kanalisatsiooni pea kõik Sindi linna, Tammiste vana suvilarajooni ja Vändra alevi elanikud.


Ühtlasi saab korda alatasa lekkiv ja Tammistes koduõuesid solgiveega uputav Sindi-Pärnu vaheline kanalisatsiooni survekollektor: vana asemele ehitatakse uus toru.Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) Ühtekuuluvusfondi üksuse juht Hannes Aarma kinnitas, et hindamine on toimunud ja rahastamisotsus tehtud. Ta lisas, et kuna korra järgi peavad toetuse saajad enne kirjalikult kinnitama, et nad on jätkuvalt valmis nii suures summas kohustust enda peale võtma, pole KIKil veel korrektne rääkida konkreetseist toetussummadest.Aarma märkis siiski, et omavalitsused said rahastamisotsuse sellises ulatuses, nagu nad olid taotlenud.Omavalitsuste enda andmeil taotlesid Sauga ja Sindi kahe peale kokku eurotoetust 175,3 miljonit krooni ja tööde eeldatav kogumaksumus on 263,6 miljonit krooni. Vändra on arvestanud eurotoetuse suuruseks maksimaalselt 72,9 miljonit krooni ja omaosaluseks paarkümmend miljonit krooni. Vändra alevivanem Toomas Sonts täpsustas, et summa on käibemaksuta, kuna seda euroliit ei rahasta.Omavalitsusjuhid olid seda meelt, et ainukordne võimalus tuleb igal juhul ära kasutada. “Kuna Eesti riik on andnud Euroopa Liidule lubaduse, et aastaks 2010 on üle 2000 inimesega asulad tagatud tsentraalse veevarustuse ja kanalisatsiooniga, on Eesti riigi mure see raha meile anda,” tähendas Sindi abilinnapea Rein Ariko.Ariko märkis, et tsentraalne vesi ja kanalisatsioon on siis 95 protsendil linna elanikest. Ülejäänud viie protsendi hulka jäävad need majad, mis asuvad teistest liiga kaugel.Sauga vallavanem Vello Tiidermann sõnas, et kuigi vallaeelarve tuleb väga pingeline, on vald juba taotluse esitamisel vajaliku omafinantseerimisega arvestanud.Investeeringud on mõeldud kolme-nelja aasta peale ja Tammistes tähendab see nüüd hulganisti läbirääkimisi, sest torustik tuleb vedada läbi eramaade. Tammistesse tuleb 558 tsentraalse vee ja kanalisatsiooniga liitumiskohta, Sindi kollektor läbib 47 omaniku maad.Vändra kavatseb euroraha toel teha korda kogu vee- ja kanalisatsioonitorustiku ning ehitada juurde kümmekond kilomeetrit torustikke, et laiendada liitumise võimalus kõigile alevi kinnistutele.Pärnu sai KIKilt Ühtekuuluvusfondi rahastamisotsuse maksimaalselt 262,2 miljoni krooni kohta Pärnu kesklinna, Ülejõe ja Rääma linnaosa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks juba detsembris.

Tagasi üles