Kaks projekti, kaks arengut

jaga E-post prindi artikkel saada vihje Loe ja lisa kommentaare

Midagi uut ei ole tulevasele Lottemaale aastaga tekkinud, talvist looduse vaikelu ilmestavad vaid Nõukogude sõjaväest maha jäänud hoonete varemed.

FOTO: Ants Liigus

Täna möödub täpselt aasta Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) otsusest toetada Lottemaa teemapargi ja Audru ringraja rajamist ligi 3,19 miljoni euro ehk 50 miljoni krooniga. Pärnu Postimees uuris, kuidas on seni kulgenud nende projektide elluviimine ja millal on kavandatul lootust teoks saada. Küsimusi esitasid ajakirjanikud Anu Jürisson ja Joel Kukk ning neile vastasid Lottemaa projektijuht Rein Malsub ja Audru ringraja arendaja Andres Hall.

2011. aasta sügisest saati on tulevase ringraja territooriumil töötanud ekskavaatorid, sahad ja kallurid, mis on eelduseks, et juba sel suvel uus rada valmis saaks.

FOTO: Ants Liigus

Lottemaa

2006

Mõte muuta Lottemaa tegelikkuseks hakkas Heiki Ernitsa ja Janno Põldma peas liikuma paralleelselt Lotte filmide tegemisega. Reaalseid vorme asus idee võtma aastail 2005–2006. Detailsemaks ja konkreetsemaks muutus projekt siis, kui saatus viis Lotte loojad kokku noore ja energilise Rein Malsubiga. Juba alguses võeti eesmärgiks luua Lottemaa, kus lapsed saavad koos Lotte ja tema sõpradega teha kõike seda, mida nad siiani on näinud filmides ja teatrietendustes ning lugenud raamatutest.

2009

Rein Malsub: “Detailplaneeringu algatasime 2009 seoses esialgse plaaniga taotleda toetust Lottemaa rajamiseks Interregi programmist. Taotluse esitamiseks oli aega vaid mõni kuu ja detailplaneering oli üks eeldustest selles programmis. Projekti ette valmistades selgus, et Lottemaa rajamine nimetatud toetuse raames ei olnud sel ajal ellurakendatav. Peatasime projekti ja asusime uuesti otsima sobivamat finantseerimisvõimalust.”

Mai 2010

Rein Malsub: “Üheks suuremaks tõrkeks olid maavaidlused. Et maaomanikuga saime kokkuleppele alles 2010 mais ja EASile taotluse esitamise tähtaeg oli juba 2010 augustis, seadis see meid väga keerulisse olukorda. Mitme eeldusega, mis taotlemise hetkeks pidid täidetud olema – projekteerimine, kehtestatud detailplaneering, omafinantseeringu tagamine ja muudki küsimused, mis eeldavad maa olemasolu – saime tegelema asuda pärast maaomanikuga kokkuleppele jõudmist. Meil oli õnne, et jõudsime tähtajaks kõik vajaliku kokku saada.”

Suvi 2010

Rein Malsub: “Projekteerimistööd, pean silmas eelprojekti, valmisid juunis–augustis 2010.”

Sügis 2010

Rein Malsub: “EASile esitati täielik dokumentatsioon ja kõik nõuded olid täidetud. Pärast dokumentide esitamist järgnes pikk küsimuste-vastuste voor, mille käigus tuli projektis veel parandusi ja täiendusi teha.”

Veebruar 2011

EAS otsustas toetada Lottemaa teemapargi rajamist ligi 3,19 miljoni euroga (49,88 miljoni krooniga). Omafinantseeringu mahuks oli kavandatud miljon eurot.

Rein Malsub: “Et tegu oli tingimusliku otsusega, seati algse sihina avamistähtajaks mai 2012. EASi nõutud tingimuste täitmise tähtaeg oli 2011 juunis ja täitsime kõik otsuse tingimused. Sellest hoolimata on EASi lõplik otsus siiani veninud, seega pidime avamistähtaega lükkama aasta võrra edasi, 2013. aastani.”

Suvi 2011

Rein Malsub: “Pärast 2011. aasta EASi tingimuslikku otsust alanud põhiprojekti koostamine jõudis lõpule juunis–augustis 2011. Ehitusluba taotleti 2011 juulis ja luba saadi 2011 augustis.”

Kevad 2012

Rein Malsub: “Niipea kui EAS lõpliku toetusotsuse teeb, kuulutame välja ehitushanke. Positiivse stsenaariumi järgi lüüakse kopp maasse 2012. aasta märtsis–aprillis.”

2012–2013

Rein Malsub: “Lottemaa põhiosa valmib tervikuna, ühe ehitusprojekti käigus. Uusi hooneid loodame lisada järgnevatel aastatel. Siinkohal on oluline rõhutada, et Lottemaa ei ole ainult ehitusprojekt. Elamuse ja atmosfääri annavad kokku nii ehitised kui nendes toimuv tegevus.”

Juuni 2013

Rein Malsub: “Loomulikult oleme teinud kõik nii, nagu reeglid ette näevad ja raha eraldamise otsuski eeldab, et kõik olulised detailid on enne kontrollitud ja kokku lepitud. Samal ajal on elu näidanud, et kõike võib juhtuda, isegi kui varem on kõik heaks kiidetud. Tahame Lottemaa avada 2013 juunis.”

Audru ringrada

Sügis 2009

Audru ringraja arendaja Andres Hall tunnistab, et tema peas on ringrajaprojektini viinud mõtted liikunud juba lapseeas, kui ta käis pea kõikidel tollasel rajal toimunud võistlusi vaatamas. Auto- ja motosport on olnud kahtlemata tema suurim lemmik. Konkreetseks muutus plaan siis, kui oli teada, et Audru vald plaanib korraldada rajaarendaja leidmiseks konkursi, mis kuulutati välja 2009. aasta sügisel.”

Jaanuar 2010

Andres Hall: “Ehitusliku projekteerimisega alustasime kohe, kui otsus meie tunnistamise kohta hoonestusõiguse konkursi võitjaks oli jõustunud. See oli jaanuaris 2010.

Ringrajaprojekti võimaldasid kaks asja. Esiteks: maanteeamet ja kohalik omavalitsus korraldasid uue ümbersõidutee ehitamise, mis lubas seni ringrada läbinud maantee muuta kinnise ringraja osaks. Teiseks see, et Erki Sport oli koostöös vallavalitsusega ajanud veel enne minu aega korda ringraja detailplaneeringu. EASi taotlust läksime küsima täismahus projekti ja kogu lahendusega. Eesmärk oli materjal valmistada ette nii hästi ja põhjalikult kui võimalik. Töö käigus tuli mõningaid pisiasju korrigeerida, aga põhijoontes jäi kõik nii, nagu algul planeeritud.”

Suvi 2010

Andres Hall: “Ehitusloa taotluse andsime sisse juunis–juulis 2010 ja luba väljastati paari nädala jooksul. Siinkohal tasub märkida, et ehitusluba anti välja nii lühikese tähtaja jooksul keset puhkuseperioode, mistõttu oli vajalik vallainimeste erakorraline puhkuselt väljatulemine. Koostöö vallaga on olnud suurepärane, seda ilmestab suurepäraselt operatiivsus ehitusloa väljastamisel.”

Veebruar 2011

EAS otsustas toetada Audru ringraja ehitust üle 3,19 miljoni euroga (50 miljoni krooniga), omafinantseeringu määraks fikseeriti 27,5 protsenti ehk umbes 1,4 miljonit eurot.

Andres Hall: “Projekti esitamisel eeldasime, et rahastamisotsus saabub oktoobris–novembris 2010. Et aga otsus venis projektide suure arvu tõttu veebruarini 2011, lükkus meie algne valmimisaeg maist 2012 juulisse 2012. Loodan, et suudame kogu kompleksi valmis ehitada pikendatud tähtajaks ehk juuliks 2012, aga eks elu näita.”

November 2011

Andres Hall: “Audru ringrajal algasid ehitustööd 16. novembril 2011. Tööd on jagatud kahte hankesse: teedeehituslik osa koos piirete ja torudega ning hoonestuse rajamine.

Kasutusotstarbest tulenevalt on teedeehituslik osa primaarne. See tähendab, et kui teed saavad valmis, on põhimõtteliselt võimalik juba rajal sõita. Kuna me praegu veel täpselt ei tea hoonestuse ehitamise ajagraafikut, võib tekkida olukord, kus alguses anname käiku raja ilma hooneteta. Aga üle paari kuu selline periood ilmselt ei kesta.”

2011–2012

Andres Hall: “Ülesandeid, mida lahendada, on projekti käigus olnud meeletult, kuid ükski neist pole jäänud seni ületamata. Vahest kõige keerulisem on olnud omafinantseeringu kogumine. Õnneks ümbritsevad mind asjatundlikud inimesed, kellega koos saavad kõik asjad lahendatud.”

Juuni 2012

Andres Hall: “Tingimuste täitmiseks ja arusaamatuste vältimiseks jälgime protseduure piinliku täpsusega ja õnneks on mul selles osas abiks BDA Consultingu inimesed, kelleta selles üsnagi keerulises maailmas oleks raske orienteeruda.

Teedega tahame valmis saada 18. juuniks 2012.”

August 2012

Andres Hall: “Kavandatud hooned valmivad ilmselt juulis–augustis 2012.”

Tagasi üles