Kui Pärnu Waldhofis puupappi valmistati 9.

Tüüpe lammutustöödelt: Martin Thomson koos naiskaaslasega Waldhofi varemete lammutamisel. Foto on tehtud 27. aprillil 1936. aastal.

FOTO: Olaf Esna erakogu

Pärnu linnavalitsuse kurjustamise peale vastas Waldhofi vabrikuvalitsus pikema kirjaga, milles teatas, et praeguses olukorras ei saa vastata vabriku taastamise kohta jaatavalt ega eitavalt.

Paberipuu turuseis ei olnud tselluloosivabriku ehitamiseks soodne, sest Põhja puupapivabrik Tallinnas oli olulisel määral laienenud ja uus vabrik Pärnus oleks olnud üleriikliku majanduse seisukohalt kahjulik, kuigi tooks Pärnule kasu tööhõive seisukohalt. Ka Venemaa ebamääraselt turult toorme hankimine rippus suure küsimärgi küljes.

Nendel põhjustel oli aktsiaseltsi juhatusel võimatu lubada vabriku taastamist kindlaks tähtajaks. Pealegi ootas veel rida tähtsaid küsimusi lahendamist. Näiteks olid riigilt kätte saamata aktsiad ja lõpetamata kohtuvaidlused.

Tagasi üles