Tõstamaa plaanib Pärnuga ühinemisele ei öelda

Tõstamaa valla lipp.

FOTO: Riigikantselei

Tõstamaa vallamajas ja kodulehel on avaldatud ühinemislepingu eelnõu, mille avalik väljapanek kestab kuu lõpuni ja selle ajani saab ühtlasi teha kirjalikke ettepanekuid selle sisu kohta.

Tellijale

Ühinemislepingu eelnõu kajastab Tõstamaa valla ning Are, Audru, Paikuse, Sauga ja Tori valla ühinemist Pärnu linnaga, seejärel tekiks 1464 ruutkilomeetri suurune ligemale 60 000 elanikuga omavalitsusüksus. Seega oli veidi üle 1300 elanikuga Tõstamaa vald üks neist, mis vastas jaatavalt Pärnu linnavolikogu 18. veebruari ettepanekule alustada haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimisi.

Vahepeal on mõeldud, kõnelusi peetud ja Tõstamaa vallavolikogu septembriistungil leidsid kohaliku rahva esindajad, et Pärnu linn ja Tõstamaa vald ei ole tulenevalt asustuse eripärast võrdsed partnerid. Lääne-Pärnumaal paiknevad ühesuguses majandusruumis vallad on võrdsemad ja sarnasemal positsioonil ning oma ülesannete täitmisel ühtmoodi hajaasustusliku eripäraga.

Tagasi üles