Koerterünnak tõi omanikule kriminaalkaristuse

FOTO: shuterstock.com

Häädemeeste vallas Kabli külas elav 70aastane Hilja oli mullu veebruaris asutanud end just posti järele minema, ent tema teekonna lõpetasid kolm vihast koera. Loomad puresid isuga tema kätt, üksvahe löödi hambad talle säärde.

Ehkki kohtupidamine venis, mõistis Pärnu maakohus täna 80aastase Antsu süüdi raske tervisekahjustuse tekitamises ettevaatamatusest, mis on toime pandud tegevusetusega. Kohus määras talle karistuseks kuus kuud vangistust. 

Kohus ei pööra Antsu vangistust täitmisele, kui mees kui ei pane poolteise aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu. Süüdimõistetu peab hüvitama kannatanule varalise kahju koos viivisega summas 581 eurot ja 11 senti ning mittevaralise kahju koos viivisega summas 7334 eurot ja 47 senti. 

Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistas eakat meest selles, et tema loomaomanikuna ei vältinud oma kolme segaverelise koera lahtipääsemist koeraaedikust ega inimesele kallale tungimise võimalust. Loomaomanike kohustus on kaitsta ühiskonda loomade kui suurema ohuallika eest.

Antsu aedikust välja pääsenud ja naisterahvast rünnanud koerad põhjustasid kannatanule raske tervisekahjustuse. Kaks väiksemat koera jooksid ümber kannatanu ja naksasid hammastega riietest. Suurem koer ründas kannatanut, puredes ja hammustades teda kätest ja jalgadest. Ohver tundis suurt valu.

Kohus märkis, et kodulooma perre võtmine on igati positiivne, kuid seejuures tuleb arvestada, et looma võtmisega kaasneb suur kohustus ja vastutus.

Kriminaalasja põhiküsimus seisnes selles, kas naist ründasid ikka Antsu koerad. Ants väitis kohtuistungil, et on hoidnud koeri vastavalt eeskirjadele. Ta eitas oma süüd.

Kohus mõistis mehelt välja sunniraha, kaitsja tasu, tunnistaja kulude ja ekspertiisikulude eest 2232 eurot ja 22 senti.

Kriminaalasja lahendati üldmenetluse korras. Kohtuotsus pole veel jõustunud. Pooltel on õigus esitada Pärnu maakohtule seitsme päeva jooksul apellatsiooniteade.

Tagasi üles
Back