Uue ilmajaama töölehakkamine toppab IT-arenduse tõttu

Pärnus Tervise spaa taha jõekaldale rajatud ilmajaam.

FOTO: Mailiis Ollino

Kuigi Pärnus Tervise spaa taha jõekaldale rajatud ilmavaatlusplats täitus juba eelmisel kevadel mitut sorti mõõteriistadega ja prooviperiood kulges edukalt, ei kajastu sealsed andmed riigi ilmateenistuse ülevaadetes. Jätkuvalt kuvab teenistus oma veebilehel Pärnu lennuvälja mõõtejaama statistikat, mis mõistagi erineb kesklinna omast.

Keskkonnaagentuuri kommunikatsioonijuhi Valdo Jahilo jutu järgi kõnealune uus jaam siiski töötab ja edastab andmeidki. „Põhjus, miks seda veel ei ole ilmavaatluste ametlikku võrku lülitatud, seisneb spetsiifilise IT-arenduse puudumises, et uue jaama andmed tööks kasutuskõlblikuks muuta,” selgitas ta.

Vahilo sõnade kohaselt pole praegu veel täpselt teada, millal arendustöö lõpule jõuab, kuna mainitud IT-arendust ei tee keskkonnaagentuur oma ressurssidega, vaid peab tellima väljastpoolt. „Ootame isegi, millal saame uue jaama lõpuks kasutusse võtta,” lausus kommunikatsioonijuht.

Pärnus Tervise spaa taha jõekaldale rajatud ilmajaam.

FOTO: Mailiis Ollino

Vastne ilmajaam on täisautomaatne: seal ei tööta ühtegi inimest. Vaatlusväljaku mõõteriistad soetati suuremas osas uued, sest lennujaama aparaate on tarvitatud üle kümne aasta ja need tulnuks nagunii välja vahetada. Ilma aitavad hinnata õhutemperatuurisensor, sadememõõtja, õhuniiskussensor, õhurõhusensor, pilvede hulka ja kõrgust näitav tseilomeeter ja seadeldis, mis määrab õhu läbipaistvuse järgi nähtavuse ja fikseerib sademed. Tuult mõõdetakse juba praegu üle jõe Pärnu sadamas ja seda dubleerima ei hakata.

Lennujaamas asunud meteojaama südalinna toomine muudab Pärnu ilmateate päikeselisemaks, sest mere ääres on pilvi vähem kui Saugas.

Tagasi üles