Sotsiaalminister tunnustas kaht Pärnumaa aktiivset eakat

Sotsiaalminister Tanel Kiik tunnustas täna Estonia teatri Sinises saalis aktiivseid eakaid, kes on loonud vanemaealistele võimalusi osaleda kogukonnategevustes.

FOTO: Annika Haas

Sotsiaalminister Tanel Kiik tunnustas täna Tallinnas Estonia teatri Sinises saalis aktiivseid eakaid, kes on loonud eakaaslastele võimalusi osaleda kogukonnatöös. Tähelepanu pälvis 29 inimest kogu Eestist, teiste seas pärnumaalased Maie Ausmeel ja Juta Velleste.

Maie Ausmeel on Lääneranna vallas Varbla piirkonna sotsiaaltöö spetsialist ja Juta Velleste veab Sindi eakate ühendust.

„Oluline on väärtustada kõiki inimesi, kelle aktiivne eluhoiak ja tegutsemine on eeskujuks nii noorematele kui eakaaslastele,“ ütles sotsiaalminister. „Inimesed soovivad omavahel suhelda, ühiselt aega veeta ja olla aktiivsed igas vanuses. Toetav kogukond aitab vanemaealistel üksindust leevendada, suurendab meie inimeste ühtsust, võimaluste võrdsust ja heaolu.“

Sotsiaalministeerium on koostöös vanemaealiste poliitika komisjoniga 1997. aastast korraldanud iga aasta augustis ministri vastuvõtu, et tänada silmapaistvaid ja ühiskonnaelu edendavaid eakaid. Tänasele tunnustusüritusele saatsid esildisi omavalitsused, omavalitsuste liidud ja organisatsioonid.

Tagasi üles