Tori vald hakkab korteriühistuid toetama

Uue toetamisega on võimalik taotleda toetust kortermajadel ka mänguväljaku rajamiseks.

FOTO: Mailiis Ollino

Tori vallavolikogu võttis täna vastu määruse „Korterelamute toetamise kord", mis reguleerib kortermajade hoovide heakorrastamise toetamist.

„Toetuse eesmärk on parandada hoovide välisilmet, soodustada elanike ühistegevust ja üks toetuse saamise tingimusi on, et hoov jääb avatuks ja on ligipääsetav ka naabritele ja kogukonnale," selgitas määrust volikogu liige Elis Vahemets, kelle valimislubaduste seas oli just sellise toetusmeetme väljatöötamine.

Toetust võib taotleda mängu- või spordiväljaku rajamiseks või parendamiseks, jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala rajamiseks või parendamiseks. Samuti hooviinventari paigaldamiseks või korrastamiseks, näiteks prügikonteinerite hoiustamise kohad. Niisamuti toetatakse rataste ja sõiduautode parkimiskohtade, sõidu- ja kõnniteede rajamist ja parendamist.

Toetust antakse kuni 40 protsenti töö kogumaksumusest. Toetust saavad korteriühistud hakata taotlema uuel aastal, täpsem aeg ja muu info selgub tulevikus ja sellest annab vallavalitsus vähemalt kaks kuud enne teada. Taotluste läbivaatamiseks moodustatakse hindamiskomisjon.

„Julgustame korterelamuid seda toetust kasutama ja üheskoos hoove korrastama," ütles Vahemets, kes avaldas heameelt, et määrus võeti vastu just nüüd. „See annab võimaluse korteriühistutel järgmise aasta töid juba kavandama hakata."

Tagasi üles