Kivimägi soovib USA advokaadibürooga sõlmitud lepingu kohta selgitust justiitsministrilt

Toomas Kivimägi.

FOTO: Erik Peinar

Pärnumaalt valitud riigikogu liige ja õiguskomisjoni aseesimees Toomas Kivimägi saatis täna justiitsminister Raivo Aegile kirjaliku küsimuse, milles soovib vastuseid USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan sõlmitud juriidiliselt küsitava lepingu kohta.

“Rahandusminister Martin Helme on sõlminud nii sisult kui juriidiliselt küsitava, Eesti mainet ja usaldusväärsust kahjustava lepingu,” märkis Kivimägi. “Ministrite sõnavõttudest on tekkinud tõsised kahtlused, et eelnimetatud lepinguga pole tutvunud teised valitsuse liikmed peale Martin Helme.”

Kivimägi küsib Aegilt, kas justiitsministeerium on pidanud vajalikuks lepinguga tutvuda. Samuti soovib ta teada, kas rahandusministri keeldumine lepingut avalikustamast on õiguslikult ja sisuliselt põhjendatud ja kas riigikogu liikmetel on õigus tutvuda rahandusministri sõlmitud lepingutega.

Ühtlasi küsib õiguskomisjoni aseesimees, milliseid lünki soovitakse justiitsministeeriumi hinnangul praegu USA ja Eesti rahapesu uurimise alases koostöös USA advokaadibürooga sõlmitud lepinguga lahendada. Samuti palub ta hinnangut, kas justiitsministeerium ja valitsuse liikmed olid teadlikud võimalikust huvide konfliktist, enne kui Freeh Sporkin & Sullivaniga leping sõlmiti. Ja kui huvide konflikt esineb, kas sel juhul on õiguslikku alust leping lõpetada?

Veel soovib Kivimägi teada, kas justiitsministeeriumil on ülevaade, mis laadi infot Eestis käivate rahapesu uurivate kriminaalmenetluste kohta jagab rahandusminister ja -ministeerium USA advokaadibürooga, ja kas justiitsminister peab põhjendatuks, et Eesti jagab krimiaalmenetluste käigus kogutud teavet rahandusministeeriumi nimetatud lepingupartneriga.

Viimaseks palub Kivimägi kirjeldada, milline on olnud justiitsministeeriumi roll nimetatud õigusabilepingu sõlmimise protsessis. Kas rahandusministeerium on enne küsinud justiitsministeeriumi seisukohta, analüüsi või kooskõlastust? Kui jah, siis millised olid Aegi juhitava ministeeriumi seisukohad ja kas nendega on arvestatud?

Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele vastata on ministril aega kümme tööpäeva.

Tagasi üles