90 aastat tagasi

FOTO: PP

Maawalitsuses korraldatud sellekohasel nõupidamisel otsustati Tõstamaa, Wõlla, Audru, Koonga ja Wee walla postiwedu korraldada 1. oktoobrist s. a. järgmiselt:

Tellijale

Pärnu hobuseposti jaama peale panna Pärnu-Audru-Wõlla waheline postiwedu 6 korda nädalas. Tõstamaa hobuseposti jaama peale panna Wõlla-Tõstamaa waheline postiwedu 6 korda nädalas. Raja postijaama peale panna Wõlla-Raja waheline postiwedu 6 korda nädalas. Kõima postijaama peale panna Raja-Koonga-Kõima waheline postiwedu 6 korda nädalas.

Kõima postijaam wabastada Jakobi-Vee-Koonga postiweo kohustusest, kuna Wee walla posti edaspidi postipeawalitsuse kulul ja korraldusel hakatakse wedama.

Tagasi üles