Prügisortija amet kaob Pärnus minevikku

Töö, millest lapsepõlves vaevalt keegi unistas, aga kuni pole masinat, mis inimesi asendaks, tuleb prügi sorteerida inimkätega.

FOTO: Ants Liigus

Raba tänava Paikre sortimisjaamas kaob minevikku prügisortija elukutse, sest Põlendmaale kerkib 15. aprilliks imemasin, mis saab hakkama isegi eelsortimata olmeprahi materjalide viisi liigitamisega.

OÜ Paikre juhataja Kristo Rossman kinnitas, et oodatav masin on võimeline olmeprahist ülest leidma klaasi, metalli, paberi, plasti, puidu ehk noppima prahist välja kõik selle, mida on võimalik taaskasutada. Praegu teevad seda Paikre Raba tänava sorteerimisjaamas kinnastatud kätepaarid. See on töö, millest vaevalt keegi on lapsepõlves unistanud, aga praegu on seda vaja teha, sest olmeprahist leitavad materjalid tuleb taaskasutusse võtta. See on riiklik nõue.

Uus masin on täisautomaatne

Saksa päritolu masin, mis kujutab endast automatiseeritud tootmisliini, on tehniliste näitajate poolest võimeline ellu viima isegi Eesti keskkonnaministri 2007. aastast pärit olmejäätmete sortimise määrust, mida pilkavalt on hakatud hüüdma “kaheksa konteineri seaduseks”.

Ministri määrus käsitleb olmejäätmete sortimist tekkekohas ehk kodudes ja peab vajalikuks koormata prügitekitajat järgmise nõudega: “Tagamaks väljasorditava jäätmematerjali kõrgemat kvaliteeti (ja) suurendada selle taaskasutusvõimalusi (---), tuleb esmajoones kasutada kõiki võimalusi olmejäätmete sortimiseks nende tekkemomendil (---).”

Kodus tuleks ministri määruse järgi eelsortida paber ja kartong, pakendid, ohtlikud jäätmed, bilolagunevad aiajäätmed, köögijäätmed, romud ja vanad rehvid, põlevjäätmed, nagu puit ja plast, metallid ning “suurjäätmed”.

Automaatikal töötava olmeprahi sortimisliini ülesseadmise järel Põlendmaale kaob aga Rossmani kinnitust mööda objektiivne vajadus olmeprahi eelsortimiseks, sest kõrgtehnoloogiline riistapuu saab prahi liigitamise ja üksteisest eraldamisega suurepäraselt hakkama.

“Ma ei kutsu inimesi kodudes oma jäätmeid mitte sortima,” sõnas Rossman. “Hoopis vastupidi: paber ja kartong tuleb tuua puhtana selleks paigutatud konteineritesse, klaastaara oma kogumiskohta ning ohtlikud jäätmed ja kodumasinad sinna, kus neid oodatakse. Mis aga kõige olulisem, toidujäätmed tuleb kindlasti koguda eraldi, et need ei satuks olmeprahi hulka.”

Rossman selgitas, et kõrgtehnoloogiline liin saab küll edukalt hakkama mis iganes koostisega olmejäätmete sortimisega, kuid selle tootlikkus on väiksem, kui targal masinal tuleb korraga prahist üles leida tosin või enamgi erinevat materjali. Seega ei kao eelsortimise nõue ilmselt imemasinagi tööle hakates.

Pikad tööpäevad

Rossmani sõnul on uus masin kallis ja tuleb võimalikult intensiivselt töös hoida.

“Esialgu on kavas liin tööle panna ligikaudu 16 tunniks ööpäevas,” sõnas Rossman. “Hiljem oleks mõistlik tööintensiivsus viia tsüklisse 24/7 ehk ööpäev läbi.”

Selleks on vaja niisugust kogust olmeprügi, mida Pärnumaal ei jätku. Kavas on Paikre muuta regionaalseks jäätmekäitluskeskuseks, nagu see on asutuse arengukavas juba mitme aasta eest kirjas.

“Tehase toimimiseks on kavas kokku koguda jäätmeid kaugemalt kui üksnes Pärnumaa,” lubas Rossman.

OÜ Paikre on munitsipaalettevõte, millest pool kuulub Pärnule ja teine Paikuse vallale.

Tagasi üles