Aldo Kals: Järg Pärnu-Jaagupi antiikesemete loole

Pärnu-Jaagupi kiriku soomusrüü Pärnu muuseumis.

FOTO: Indrek Aija

Selle aasta 13. jaanuari Pärnu Postimehes ilmus kirjutis Pärnu-Jaagupi kiriku kolme muinaseseme kadumisloost. Tähelepanelikud lugejad tegid sel teemal vihjeid, aga kogu tõe selgitamisest oleme veel kaugel. Küll läks korda vähemalt ühelt antiikesemelt pisut saladuskatet eemaldada, kusjuures lahendus tuli ootamatust kohast.

Tellijale

Meeldetuletuseks lugejatele, et arheoloogiaharrastaja Jaan Jung on Pärnu-Jaagupi kultuuritegelase Hendrik Lusika poolt talle 1896. aastal saadetud teate põhjal külastanud samal aastal Pärnu-Jaagupi kihelkonda ja kirjeldanud 1898. aastal oma raamatu “Muinasteadus eestlaste maalt” teise köite lehekülgedel 82–83 luteriusu kiriku kolme antiikeset: Türgi neitsi küljeluud, soomusrüüd ja üht puust nikerdatud rüütlivappi, mille kuuluvuse Rassi suguvõsale aitas mul Eesti Rahva Muuseumi vanavarakoguja Hans Lauri kirjelduse järgi kindlaks teha heraldika asjatundja Priit Herodes.

Küljeluu ja vapi kohta teame, et kirikunõukogu andis need ametlikus korras 1920. aasta juulis Eesti Rahva Muuseumi vanavarakogujale, kuid pole muuseumi jõudnud ja seal arvele võetud. Soomussärgi kohta oletasin 13. jaanuaril, et see asub Pärnu muuseumis, ja usutavasti see nii ongi.

Tagasi üles