Maksejõuetu firma üürib linnalt kõlakoda

Kõlakoda ja kuursaali hoone on vormistatud eraldi kinnistuteks, mis on tekitanud kuursaali hoonestusõiguse omanikule Pere Restoranidele parajat peavalu.

FOTO: Maa-amet

Linn on üürinud kõlakoja välja pankrotistunud ettevõttele. Firma üürib krunti teisele ettevõttele edasi, kuigi see ei tohiks linnavalitsuse loata võimalik olla.

Möödunud aastal sõlmis Pärnu linnavalitsus üürilepingu maksejõuetuks kuulutatud AS Pere Restoranidega, andes ettevõttele 2000ruutmeetrise kõlakojaga kinnistu ranna rajoonis.

Otsustuskorras (konkursita) sõlmitud leping on tähtajatu ning pankrotistunud firma maksab linnale kinnistu eest üüri 145 eurot kuus.

    Tagasi üles