Muinsuskaitseameti toetust jagus poolele rahasoovijatest

Pärnu Eliisabeti kirik.

FOTO: Mailiis Ollino/

Tänavu esitati muinsuskaitseameti taotlusvooru 188 taotlust, milles taotlejad küsisid 3,5 miljonit eurot. Jaatava vastuse­ sai neist pool ehk 91 taotlust, mille tarvis eraldati 737 922 eurot.

Pärnumaa kaheksale objektile jagub eelarvest 55 385 eurot ehk ligemale kaheksa protsenti. Peale nimetatu pühakodade säilitamise ja arengu riiklikust programmist neljale Pärnumaa kirikule eraldatud 131 514 eurot.

Sindi Jumalailmumise kirik saab katuste restaureerimise teise etapi töödeks ehk eeskoja ja torniga külgnevate katuste remondiks 55 964 eurot.

Pärnu Eliisabeti kirik võib alustada katuste restaureerimise esimest etappi, toetus 70 000 eurot.

Pühakodade sisustuse ja restaureerimise ning konserveerimise toetuse saanute hulgas on EAÕK Pärnu Issandamuutmise kirik, mille ikooni konserveerimist toetab muinsuskaitseamet 550 euroga.

Ilmalikest muinsusväärtustest võtab suure osa rahast avariiliste katuste remont, aga ka väärtuslike detailide uurimine, restaureerimine ja konserveerimine.

Toetuse saanud

Kihnu vald:

  • Laose talu katusetöödeks 20 000 eurot

Lääneranna vald:

  • Jaagu talu rehielamu katusekonstruktsioonide restaureerimiseks ja katusekatte vahetamiseks 14 825 eurot
  • Virtsu linnuse varemete konserveerimiseks 5000 eurot
  • Lihula vanima asustuse muinsuskaitseala tänavapoolse ukse restaureerimiseks 3000 eurot

Põhja-Pärnumaa vald:

  • Roodi mõisa peahoone katuse projektdokumentatsiooni koostamiseks 7000 eurot

Tori vald:

  • Sindi elamu vihmaveesüsteemi restaureerimiseks 1100 eurot

Pärnu linn:

  • Rüütli 51 akende restaureerimiseks 2300 eurot
  • Lõuna 6 projektdokumentatsiooni koostamise hinnapakkumisteks, 1. ja 2. etapi tegemiseks 2160 eurot

Andmed: muinsuskaitseamet

Tagasi üles