Kaasomanik heideti enda hotellist välja

Hotell Pärnu on viimastel aastatel teinud muudatusi kuvandis, teeninud kasumit ja uuendanud ruume. Edu taga on vanade äripartnerite tüli, mille käigus on üks omanikest hotelli teise käest ära võtnud.

FOTO: Urmas Luik

Hotell Pärnu üks omanikke Urmas Nisuma jäi oma majutusasutuse võtmetest ilma ja pole viimase kolme aasta jooksul teeninud sentigi, kuna kasum liigub tema võrdse partneri Ado Sepa perekonna rahakotti.

Sepa ja Nisuma on olnud hotell Pärnu kaasomanikud 26 aastat. Nende rajatud Hotell Pärnu OÜ valduses on Rüütli 44 hoone ja mõlema ärimehe oma täpselt pool osaühingust.

Aastani 2013 üürisid Sepa ja Nisuma hotell Pärnu ruume iseendale (ettevõte Pergo Hotels AS). “Ühele ettevõttele kuulus kinnisvara, teisega majandasime hotellis,” selgitas Nisuma.

“Töötasime iga päev koos: polnud ühtegi märki sellest, et midagi oleks valesti,” meenutas ta. “Kuid nüüd on olukord selline, et viimase kolme aasta jooksul olen Hotell Pärnu OÜ omanikuna teeninud täpselt null eurot.”

See tuli kui välk selgest taevast. Samal päeval öeldi, et jätaksin võtmed tööle. Nii ma tegin. Urmas Nisuma

Üürnikuks sai abikaasa

Kõik muutus 2013. aasta 9. mail, kui peeti aktsiaseltsi Pergo Hotels nõukogu koosolek, kus osalesid Ado Sepa, tema abikaasa Ene Sepa ja Urmas Nisuma abikaasa Merike Nisuma.

Kuna perekond Sepa oli nõukogus ülekaalus, hääletasid nad senise juhatuse liikme Urmas Nisuma juhatusest välja ja määrasid tema asemele tuntud variisiku ja likvideerija Silver Eensaare.

“See tuli kui välk selgest taevast. Samal päeval öeldi, et jätaksin võtmed tööle. Nii ma tegin. Kolme aasta jooksul pole ma saanud tagasi minna,” ütles Nisuma.

Selsamal päeval lõi Ene Sepa ettevõtte Linden Hotell OÜ. Äri kirjutati hotell Pärnuga samale aadressile. Seejärel lõpetas Ado Sepa aktsiaseltsiga Pergo Hotels üürilepingu ja sõlmis uue lepingu abikaasa ettevõttega.

“Saime juhuslikult mai lõpus Ado Sepaga hotelli ees kokku. Küsisin, mis saab edasi. Sepa vastas, et nüüd majandab Linden Hotell. Küsisin, kes need on. Ado sõnas, et firmat juhib tema abikaasa. Rohkem ta ei kommenteerinud. Istus autosse ja sõitis minema,” meenutas Nisuma.

Olgu märgitud, et Ado Sepa peab Nisuma räägitut väljamõeldiseks. “Ettevõte tootis aastate kaupa miinust ja muutus maksejõuetuks. Midagi pidi muutuma,” selgitas ta otsuse tagamaad.

Sepa sõnade kohaselt oli aktsiaseltsil Pergo Hotels pikaajaline üürivõlg osaühingu Hotell Pärnu ees, mistõttu otsustas ta kahe ettevõtte vahel üürilepingu lõpetada.

Sepa hinnangul ei jäänud Nisuma ilma tulust, vaid hoopis võlgadest: “See otsus oli tema enda huvides.” Veel tõi ta välja, et üüritulu saab Nisuma praegugi.

Nisuma ja tema advokaat Tambet Laasik vaidlevad sellele vastu. “Hotell Pärnu pole dividende viimased kolm aastat välja maksnud. Kogu üüritulu paigutatakse kohe remonti, see võimaldab Sepa perekonnal suuremat kasumit teenida,” tõdes Laasik. “Kuna omanikud on võrdse osalusega, ei saa Nisuma üksi dividende endale välja maksta.”

Nisuma lisas, et ühtegi võlausaldajat Pergo Hotelsil, välja arvatud Hotell Pärnu OÜ, tema väljaheitmise ajal polnud. “Seega põhjendus, et majanduslik seis oli halb, ei pea paika,” arvas ta.

Vana firma vajub unustusse

Kuna Nisumal õnnestus kohtu kaudu Eensaar juhatusest tagasi kutsuda, pole Pergo Hotelsil enam juhtkonda.

Eesti Vabariigis kustutatakse firmad automaatselt, kui jätta majandusaasta aruanded mitu korda esitamata. Pergo Hotels AS polegi kahel viimasel aastal majandustegevusest aru andnud ja ettevõte on saanud seetõttu kustutamishoiatuse.

Laasik selgitas, et aktsiaseltsile Pergo Hotels kuulus esialgu kogu hotelliinventar, mille väärtus oli tema hinnangul üle 400 000 euro.

See muutus, kui juhatuse liikmeks määratud Silver Eensaar andis esimese asjana volikirjaga Ado Sepale Pergo Hotelsi juhtimiseks otsustusvabaduse. Tema müüs aktsiaseltsi vara 130 000 euroga osaühingule Hotell Pärnu ehk Laasiku arvates tegelikust väärtusest kordi odavamalt. Olles samuti Hotell Pärnu OÜ juhatuse liige, rentis Sepa vara edasi osaühingule Linden Hotell.

Nisuma nõuab nüüd kohtu kaudu, et Linden Hotelli teenitud tulu ja äriruumid, võtmed ja kiipkaardid tuleb osaühingule Hotell Pärnu tagasi anda. “Kolme aasta vältel on Linden Hotell teeninud umbes pool miljonit eurot kasumit,” hindas Laasik.

Ei maakohus ega ringkonnakohus ole Nisuma hagi rahuldanud. Küll leidis riigikohus möödunud aasta lõpul, et madalamad kohtuastmed tegid vigu, ja saatis vaidluse teisele ringile.

Möödunud nädala esmaspäeval tegi ringkonnakohus järjekordse otsuse Sepa kasuks. Seega pole seni ükski kohtuaste tuvastanud tema tegevuses midagi ebaseaduslikku.

Kohtud on tuginenud muu hulgas äriseadustikule, mis näeb ette, et osaühingut võib tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige, kui põhikirjaga pole teisiti ette nähtud. Seega sai Sepa osaühingu Hotell Pärnu juhatajana üksi rendilepinguid sõlmida või inventari müüa, isegi kui Nisuma nende otsustega nõus polnud.

Laasik leidis, et äriseadustiku sätte tõlgendamises puudub ühtne praktika.

“Kui küsime, kes on nendest tehingutest kasu ja kahju saanud, on vastused selged. Sepa juhtimisel on Pergo Hotels AS ja Hotell Pärnu OÜ teinud majanduslikult täiesti ebaloogilisi otsuseid, mis on andnud kogu kasumi Linden Hotellile ehk tema perekonnale,” sõnas Laasik.

Hotell Pärnuga seotud ettevõtted

Hotell Pärnu OÜ

Omanikud: Ado Sepa (50%), Urmas Nisuma (50%).

Juhatuse liikmed: Ado Sepa, Urmas Nisuma.

Tegevus: Rüütli 44 hotellihoone omanik. Üürib maja osaühingule Linden Hotell, enne seda üüris hoonet Pergo Hotels AS. Teenib üüritulu, viimastel aastatel on kasum suunatud hotelli remondiks.

Pergo Hotels AS

Omanikud: Ado Sepa (50%) ja Urmas Nisuma (50%).

Juhatus: puudub, kuni 2013. aastani oli juhataja Urmas Nisuma.

Tegevus: Nisuma ja Sepa kasutasid ettevõtet hotell Pärnu majandamiseks, kuni nõukogu eemaldas Nisuma juhatusest ja Ado Sepa lõpetas üürilepingu. Praegu seisab ettevõte tegevuseta ega teeni tulu.

Linden Hotell OÜ

Omanik: Ene Sepa.

Juhatus: Ene Sepa, Ann Sepa.

Tegevus: üürib alates 2013. aastast hotell Pärnu hoonet. Majandusaasta aruannete järgi on viimase kolme aasta jooksul olnud puhaskasum ligemale 500 000 eurot.

Andmed: inforegister.ee

Tagasi üles