R, 24.03.2023

Tori vahel käisid vormis naised

Silvia Paluoja
, reporter
Tori vahel käisid vormis naised
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments

Tori aleviku vahel köitsid täna pilke Naiskodukaitse vormi kandjad, tähistas ju Pärnumaa ringkond 25. aastapäeva sümboolses kohas, Eesti sõjameeste mälestuskirikus.

Palava päikese varjus mõnusalt jahedas, aga pidulikult kaunistatud pühakojas kõlas riigihümn Kaitseliidu Pärnumaa maleva orkestri Saxon esituses. Seejärel ütles päevakohased tervitussõnad organisatsioonikaaslastele ja külalistele Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna esinaine Karmen Vesselov, kes rõhutas, et Eesti Vabariigi juubeliaastal täitub vabatahtlikul isamaalisel üle 100 liikmega naisorganisatsioonil Pärnumaal 25 tegevusaastat.

Aukohal istusid Naiskodukaitse auliikmed Helju-Tiina Soomägi, Ella Raudsepp ja Elfriede Laidvee, kes noorematele on meenutanud sõjaeelse organisatsiooni tegevust ja repressioone, mis punapöörde järel selle liikmetele kaasnesid.

Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna juhatuse tänukirju pikaajalise eeskujuliku teenistuse eest jagus paljudele, kuid keskjuhatuse meened võtsid vastu Tiina Aluste-Bärlin, Maret Kommer ja Ingrid Sõber.

Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming andis kõrge autasu, Liiliaristi hõberisti Peeter Müürsoole, kes oli Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna asutamise ajal kohalik Kaitseliidu pealik ja toetas mõtet igati, kuigi sellele leidus 1993. aastal vastuseisjaidki. 

Kingutusi ja lilli andsid üle Tori kiriku taastajate ühenduse esimees Jüri Kask ja reservohvitser ja "Anname au" kampaaniale kaasaitaja Viljo Vetik, Kaitseliidu Pärnumaa malevapealiku ülesandeid täitev major Kristian Kivimäe, Naiskodukaitse Lääne ringkonna esinaine Kaja Lotman. 

Järgnesid pildistamine ratsamonmendi juures ja pidulik lõuna, üles astusid Janne Ristimetsa tantsurühma üllatusesinejad, kelle vanemad või kes ise kuuluvad Naiskodukaitsesse ja Kaitseliitu.

Ajakapslisse võisid kõik jätta sõnumi naiskodukaitsjatele, kes avavad selle 25 aasta pärast. 

Tooming möönis, et Pärnumaa kui ühena viimastest taasloodud ringkonna areng on olnud kohati suuremate tõrgetega kui ülejäänud maakondades, aga praegu võib öelda, et see ringkond on tubli keskmine või üle selle.

“Suurõppusel Siil oli Pärnu ringkonnal teistega võrreldes eriti suur ülesanne, kui tehti koostöös politsei- ja piirivalveameti ja kohaliku omavalitsusega evakuatsiooniõppus ja väga hästi veeti see välja, nii et Pärnumaa ringkond on heal järjel,” tunnustas Tooming.

Toominga jutu järgi on 2500-liikmelisel Naiskodukaitsel rolle mitu: ühelt poolt naiste kaasamine riigikaitsesse, aga teine mõõde on laiemad teemad, märksõnad, mis seostuvad Naiskodukaitsega, näiteks sinilillekampaania, kus naised panustavad aega veteranide toetuseks.

Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna loomisele kaasa aidanud ja 5. juunil 1993 tegevust alustanute kohta ütles kaitseliitlane Peeter Müürsoo, et need on tublid tüdrukud ja naised, kellel tegevust kõvasti ja veel rohkem head tahtmist. 

Eesti lipu päeval, 4. juunil osalevad pidulikus vormis naiskodukaitsjad Pärnus Koidula pargis kell 17 algaval Eesti lipu seltsi korraldataval üritusel ja liiguvad rongkäigus Endla teatrini.

Märksõnad
Tagasi üles