Patsiendikindlustuse süsteem jõustub sügisest

Pärnu Postimees
Copy
Operatsioon. Pilt on illustreeriv.
Operatsioon. Pilt on illustreeriv. Foto: Eero Vabamaegi

President kuulutas välja seadusemuudatuse, mille järgi hakkab patsiendikindlustuse ehk tervishoiutöötaja kohustuslik vastutuskindlustuse süsteem kehtima tänavu 1. novembrist.

Seaduse kohaselt on kõigil tervishoiuteenuse osutajatel kohustus sõlmida kohustuslik vastutuskindlustuse leping 30 päeva jooksul ehk tänavu 1. detsembriks.

Sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juhi Heli Paluste hinnangul aitab loodav kindlustussüsteem muuta tervishoidu patsientidele turvalisemaks ja lihtsustab kahju korral hüvitiste saamist. "Tervishoiutöötajatele annab patsiendikindlustuse loomine kindlustunde, et on olemas kohtuväline süsteem hüvitise saamiseks tahtmatu eksimuse tõttu tekkinud kahju korral ja et selleks ei pea kedagi kohtus süüdi mõistma. Tervishoiutöötajatele annab patsiendikindlustuse loomine turvatunde, et neid tahtmatute eksimuste eest süüdi ei mõisteta. Raviasutustel ja arstidel võimaldab see edaspidi ohujuhtumitega senisest avatumalt ja julgemalt tegelda ning neist õppida," selgitas Paluste.

Patsiendikindlustus hakkab kehtima ainult nende ravijuhtumite suhtes, mis on toimunud pärast seaduse käivitumist 1. novembril. Vahepealsel ajal tuleb ravivea tõttu kahju kannatanud patsiendil kaebused esitada raviasutusele. 31. oktoobrini saab patsient soovi korral küsida eksperdihinnangut sotsiaalministeeriumi tervishoiuteenuse kvaliteedi komisjonilt, mis menetleb juhtumit kuni neli kuud.

Pärast 1. novembrit k.a saab patsient neil juhtudel, kui ta on saanud raviprotsessis välditavat kahju, pöörduda hüvitise taotlemiseks kindlustusandja poole, kes konkreetsele raviasutusele kindlustust pakub. Kindlustusseltsi kahjukäsitlus menetleb juhtumit ja otsustab kahju hüvitamise. Samal ajal jääb patsiendile ka pärast kindlustusseltsilt otsuse saamist võimalus pöörduda lepituskomisjoni poole, kui ta ei nõustu otsusega ja soovib selle vaidlustada. Lepituskomisjon luuakse terviseameti juurde.

Eesti kindlustusseltside liidu andmetel hakkavad raviasutustele ja muudele tervishoiuteenuse osutajatele vastutuskindlustust pakkuma BTA, PZU ja Seesam. Seadus sätestab vastutuskindlustuse põhimõtted, kahjuhüvitise alused ja ulatuse, sealhulgas kuni 100 000eurose hüvitise patsiendi kohta ja kolme miljoni euro suuruse limiidi aastase kindlustusperioodi kohta.

Tagasi üles