Mere kohal nähtud punane rakett tekitas segadust

Punane signaalrakett. Foto on illustreeriv.

FOTO: www.aliros.ee

Politsei sai eile õhtul teate, et Audru alevikust nelja kilomeetri kaugusel mere kohal nähti kaht aeglaselt langevat punast raketti, mis on rahvusvaheliselt tuntud kui hädaohumärk.

Politsei uuris punaste rakettide kohta Pärnu lahel asuvatelt alustelt, kuid sealt tuli info, et nemad kella 18.45 paiku nähtud ei rakette märganud.

Kella 19.10 paiku väljus kordonist kaheliikmeline toimkond, kes teostas vaatlust Vana-Pärnus ja Valgerannas merejääl. Otsingute ja küsitluse tulemusel abivajajaid ei tuvastatud.

Punane signaalrakett on rahvusvaheliselt tuntud kui hädaohumärk. Punast raketti tohib õhku lasta ainult äärmise vajaduse korral.

Lääne prefektuur tuletab meelde, et punase signaalraketi põhjuseta kasutamine on ebaseaduslik ja toob kaasa karistuse.

Tulenevalt piirirežiimi eeskirjast on keelatud punaste signaalrakettide kasutamine piirivalve tegevuspiirkonnas, mis külgneb territoriaal- ja sisemerega ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järvega. Lähtuvalt karistusseadustikust võib punase signaalraketi ebaseadusliku laskmise eest karistada kuni saja trahviühiku või arestiga.

Lääne prefektuuri hallataval territooriumil on seega punaste signaalrakettide kasutamine keelatud Saare-, Hiiu-, Lääne- ja Pärnumaal neis valdades, mis külgnevad territoriaalmerega.

Tagasi üles