Paikusel valvavad naabrid

Naaber valvab silt Pärnus Humala tänavas.

FOTO: Urmas Luik

Paikuse vallas sündis reedel uus naabrivalve piirkond, et elanikud saaksid ise oma vara paremini kaitsta. 


Pärnu politseiosakonna korrakaitsetalituse vanemkomissar Tõnu Kivis sõnas, et pikki aastaid oli Kilingi-Nõmme konstaablipiirkond ainus ala Pärnumaal, kus naabrivalvesektorid toimisid. 2007. aastast on elamupiirkondade elanikud Kivise ütlust mööda enam turvalisust väärtustama hakanud moodustanud üha uusi naabrivalvesektoreid.Naabrivalvesektorisse kuuluvad elanikud teavad naabrite nimesid ja telefoninumbreid, mis vähendab piirkonnas mitteelavatel isikutel võimalust anonüümselt liikuda. Samuti on naabrivalvesektori liikmetel hea ülevaade naabrite eemalviibimisest ja nad saavad aidata üksteise varal silma peal hoida.  Kivis selgitas, et ükski naabrivalvesektor ei ole moodustatud seetõttu, et probleemid on piirkonnas elu häirima hakanud. Politsei teeb sektori liikmetega koostööd ja võtab vastu teavet avalikes kohtades toimuvatest võimalikest korrarikkumistest ja sekkub süütegude korral. Vanemkomissar kinnitas, et politsei toetab igakülgselt kodanikualgatust naabrivalvesektorite moodustamisel.Pärnumaal on kokku kümme naabrivalvesektorit, millest üks on Pärnu linnas ja üheksa maakonnas. Sellised sektorid on Võistes, Häädemeestel, Pärnus, Sindis ja viimatine Paikusel. Teada on, et Pärnumaal valmistatakse ette veel kahte naabrivalvesektorit.


Tagasi üles