Pärnu Vesi huvitub Matsalu Veevärgist

Veekraan. Foto on illustreeriv.

FOTO: Merily Smidt

Pärnu linnale kuuluv AS Pärnu Vesi kaalub oma tegevushaarde laiendamist Läänemaale. Lääne-Nigula ja Lääneranna vallas teenust pakkuv vee- ja kanalisatsiooniette­võte AS Matsalu Veevärk soovib ühineda Pärnu Veega. Mõlema valla volikogu on juba andnud nõusoleku läbirääkimisteks.

Pärnu Vee juhataja Leho Võrk kinnitas firma huvi Matsalu Veevärgi vastu. Samuti on antud nõusolek alustada Matsalu Veevärgiga ühendamise kõnelusi. Enne tehakse Matsalu Veevärgi äritegevuse analüüs. Sellele järgneb ülevaate koostamine ettevõtete liitmise riskide ja nende maandamise kohta. Kõik see tuleb läbi arutada ja ühinemislepingusse kirja panna. “Ühinemisprotsess on pikk ja ennustada, milliseks kujuneb lõplik otsus, on veel vara,” tõdes Võrk.

Matsalu Veevärgi tarbijale ei muutuks teenuse saamisel kohe midagi. Jätkuvalt tagatakse joogiveega varustamine, reovee ärajuhtimine ja puhastamine.

“Ettevõtete ühendamisel suureneb kasumlikkus ja ­jätkusuutlikkus, vähenevad mitmesugused kulud. Kokkuvõttes annab mastaabi efekt tõuke senisest produktiivsema ja professionaalsema teenuse osutamiseks,” lisas Võrk.

Matsalu Veevärk tegi esimese ühinemisettepaneku Pärnu Veele, kuid Lääne-Nigula vallavalitsus ja volikogu majanduskomisjon leidsid, et Matsalu Veevärk peaks veel kord sondeerima pinda Haapsalu Veevärgiga liitumiseks, kuigi Haapsalu ettevõte pole siiani huvi ilmutanud.

Matsalu Veevärgi juhatuse esimehe Hans Liibeki hinnangul kulub Pärnu Veega ühinemislepinguni jõudmiseks vähemalt aasta.

Tagasi üles