Talvise kalapüügi järelevalve tulemused: kümnendik kontrollitud kalastajatest eksis reeglite vastu
Omanikuta kottidest leiti 100 kilo alamõõdulisi ahvenaid

Harrastuspüügi rikkumistega seoses alustati seitse väärteomenetlust, ülejäänud juhtudel piirduti hoiatusega.

FOTO: Marko Saarm

Keskkonnainpektsiooni (KKI) avalikustas kokkuvõte möödunud talvel Pärnu lahel tehtud järelevalves tulemustest, mis puudutavad nii kutselist, kui harrastuspüüki. Talviste kontrollide põhjal alustati 11 väärteomenetlust ja üks kriminaalmenetlus.

Jaanuarist märtsini kontrollisid inspektorid Pärnu lahel ühtekokku 397 kalastajat, sealhulgas 339 harrastuspüüdjat ja 58 kutselist kalurit. Valdaval enamikul kontrollitud harrastuspüüdjatest olid püüginõuded täidetud, siiski tuvastati õiguserikkumisi koguni 48 korral.

"Kaheksal kalastajal oli püügiõiguse eest tasu maksmata, mis tähendab, et püük toimus ilma loata. Kolmel kalastajal oli saagi hulgas alamõõdulisi kalu ja kaks isikut olid püüdnud ahvenaid rohkem, kui päevane norm ette näeb (üle 15 kilo, toim)," kirjeldas rikkumisi KKI kalakaitseosakonna peainspektor Erik Parts.

"Märtsikuus kui jää hakkas liikuma, kippusid kalastajad kogunema Pärnu jõe suudmealale, kus kalapüük on keelatud. Inspektorid suunasid kalastajaid keelualast eemale ning selgitasid püügipiirangut. Võimalike rikkumiste ennetamiseks palusime ka Eesti Kalastajate Seltsil püügipiirangute infot levitada, mida nad väga operatiivselt tegid," lisas Parts.

Harrastuspüügi rikkumistega seoses alustati seitse väärteomenetlust, ülejäänud juhtudel piirduti hoiatusega.

Küll aga leiti veel üheksa õiguserikkumist, mida tõendite puudumise tõttu ei olnud võimalik siduda konkreetsete isikutega. Kolmel juhul oli tegemist ebaseaduslikult püügile asetatud nakkevõrkudega, kuuel korral leiti Pärnu lahe jäält kotid kaladega (kokku 10 kotti), milledes oli kokku ligikaudu 100 kilo alamõõdulisi ahvenaid.

Ühe koti kõrvalt leiti ka tõukekelk koos kalapüügivarustusega. Keskkonnainspektsioon võttis püügivahendid, kalad ja muud esemed, mille kohta polnud selge, kellele need kuuluvad, hoiule.

Kutseliste kalurite kontrollimisel tuvastati neli õiguserikkumist, mis kõik olid seotud püügipäeviku täitmisele kehtestatud nõuete mittetäitmisega. Kolme kaluri suhtes alustas Keskkonnainspektsioon väärteomenetlust, neljanda puhul piirduti suulise hoiatamisega.

Lisaks järelevalvele Pärnu lahel ja selle rannikul korraldati reide ka Pärnu linnas ja maakonnas tegutsevates kala käitlemise ja jaemüügiga tegelevates ettevõtetes. Ühes jaemüügikohas olid müügil alamõõdulised kohad, samuti puudusid dokumendid, mis oleksid tõendanud müügil oleva kala päritolu. Tuvastatud seaduserikkumise osas alustati väärteomenetlust.

Teise kontrollitavasse ettevõttesse transporditi parajasti kala ja veose ülevaatamisel selgus, et kalade hulgas oli mitusada alamõõdulist koha ja ahvenat. Selle juhtumiga seoses algatati kriminaalmenetlus.

Pärnumaa inspektoritel olid talvise püügikontrolli tegemisel abiks Harjumaa, Läänemaa, Valgamaa ja Viljandimaa büroode inspektorid.

Tagasi üles
Back