Amet algatas turbatootmisala keskkonnamõju hindamise

Lavassaare turbaraba,.

FOTO: Mailiis Ollino

Keskkonnaamet algatas AS Jiffy Products Estonia Elbu VI turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlusele keskkonnamõju hindamise.

Maavara kaevandamise luba taotleb Jiffy Products Tori vallas Lavassaare turbamaardlas. Keskkonnameti teatest selgub, et taotletava mäeeraldise pindala on 498 hektarit ja teenindusmaa pindala niisama suur.

Taotletava mäeeraldise piires on vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru ligemale 1,9 miljonit tonni. Taotletav kaevandamisluba kehtib 30 aastat.

Keskkonnamõju hindamise käigus peab alal ja selle lähiümbruses tegema rabalinnustiku uuringu. Ülejäänud keskkonnauuringute vajadus tuleb selgitada hindamise programmi koostamise käigus.

Turvast tootev Jiffy Products Estonia kuulub Norra kontserni Jiffy International A/S.

Tagasi üles
Back