Pärnumaa põu varustab ehitusi dolokivi, liiva ja kruusaga

Silvia Paluoja
, reporter
Copy
Pärnu linnas Lavassaare alevis on maastik rikutud kruusa kui ehitusmaavara ammendamise järel, kunagise karjääri sein kõrgub kaljuna kuristiku veerel.
Pärnu linnas Lavassaare alevis on maastik rikutud kruusa kui ehitusmaavara ammendamise järel, kunagise karjääri sein kõrgub kaljuna kuristiku veerel. Foto: Urmas Luik

Pärnumaa ehitusmaavaradest on arvele võetud dolokivi-, liiva-, kruusa- ja savimaardlad, mille kaevandamine moodustab ligemale kuus protsenti riigi põuest ammendatust ja kust saadud maavara kogus ulatus tunamullu 600 000 kuupmeetrini.

Milline on ehitusmaavarade levik, kaevandamine, kasuta­mine ja varustuskindlus aastani 2030 ja 2050, uuris geoloogiateenistus majandusministeeriumi tellimusel ja lisas koostöös keskkonnaministeeriumiga keskkonnanõuete ülevaate. Samasugune uuring hõlmab Rapla ja Harju maa­konda ehk Balti raudtee rajamise piirkonda.

“Eesti kohalikest ehitusmaavaradest on kõige kriitilisemas seisus teedeehituse ja ehitusmaterjalitööstuse varustatus kõrgemargilise ehituslubjakiviga,” tõdes töörühma juht Janne Tamm, kes on Eesti geoloogiateenistuse maapõueressursside osakonna vanemgeoloog.

Tagasi üles