Pärnu taotleb rannaniite linna omandisse

Mägiveised Pärnu rannaniidul.

FOTO: Ants Liigus

Tänasel linnavalitsuse istungil kiideti heaks ja suunati Pärnu linnavolikogu istungile taotlus riigilt maa taotlemiseks Pärnu linna omandisse.

Vana-Pärnu, Mai ja Raeküla rannaniitude Pärnu linna omandisse taotlemiseks on vaja volikogu otsust. Maaüksused taotletakse munitsipaalomandisse sotsiaalmaana.

Mainitud rannaniitudel viiakse aastatel 2012-2016 ellu Euroopa Komisjoni kaasrahastamisel projekti „“Linnalehmad” ehk Pärnu linnas asuvate rannaniitude taastamine ning integreerimine linnaruumi.“ Projekti juhtpartner on keskkonnaamet ning partneritena osalevad Pärnu linn ja Tartu ülikooli Pärnu kolledž.

Projekti eesmärk on Pärnu rannaniidu looduskaitseala elupaikade taastamine ja maahoolduseks vajalike investeeringute tegemine ning kaitseala avamine Pärnu linna elanikele ja külalistele moel, mis ei kahjustaks ala kaitseväärtusi.

Projekti „Linnalehmad“ raames toimub Pärnu rannaniitudel pilliroo niitmine ja karjatamiseks vajaliku taristu, nagu karjaaede, loomade varjualuste ja kokkuajamiskohade jms rajamine; rannikulõugaste ja -luidete puhastamine. Samuti optimaalse maaparandussüsteemi projekteerimine ja selle täitmine osa kraavide sulgemise või korrastamise näol.

Projekti raames rajatakse loodusradade süsteem, mis võimaldab loodust kahjustamata alal viibida ja väärtusi vaadelda. Koostatakse ja paigaldatakse looduskaitseala tutvustav püsiekspositsioon ja korraldatakse looduskaitseväärtusi tutvustav kampaania.

Tagasi üles