Lugeja küsib, ametnik vastab: Pärnu Postimehe lugejate 22 küsimust parkimiskorra muutuste kohta

Eno-Gerrit Link
, veebilehe toimetaja
Copy
Pärnu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja Karmo Näkk.
Pärnu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja Karmo Näkk. Foto: Urmas Luik

Selle kuu algusest hakkas Pärnus kehtima uus parkimiskord, mille kohaselt laienes tasulise parkimise piirkond ja tõusid hinnadki.

Kui seni puudutas tasuline parkimine ainult südalinna, siis juba paar nädalat mõjutab see ka paljude ranna rajooni ja kesklinna elanike igapäevast elu, sest nende eluase jääb maist tasulise parkimise alasse.

Pärnu Postimees on parkimisega seotud muudatustega kaasneval silma peal hoidnud ja kajastanud seda nii enne uue korra jõustumist kui vaadelnud selle esimesi mõjusid linnapildis.

Et toimetusele on uue korra kohta saadetud hulgaliselt küsimusi, kogusime need kokku ja edastasime linnavalitsusele, kus nii praktilistele muredele kui veidi maailmavaatelisematele probleemipüstitustele vastas linnamajanduse osakonna juhataja Karmo Näkk ehk mees, kelle töömaile jääb kõik suvepealinna parkimiskorraga seonduv.

Vanalinna põhikooli ümbruse teed on uue parkimiskorra jõustumise järel tihti täis pargitud ja seal pole kohta, kust laps peale võtta. Lapsed silkavad autode vahel ja olukord on varasemaga võrreldes hoopis halvem. Nüüd, kui kesklinn on autosid hoopis enam täis pargitud ja liigelda keerulisem, kas linnavalitsus on mõelnud koolide juures liikluskorraldust muuta?

Lasteasutuste ümbruse liikluskorraldus nõuab linnalt igal aastal eritähelepanu. Arvestades hiljuti jõustunud parkimiskorralduse muudatust, jälgib linn jooksvalt tekkinud olukorda ja vajadusel muudab liikluskorraldust.

Ranna rajoonis, näiteks Papli tänaval, ei pargita autosid teele, vaid tee kõrvale murule. Supeluse tänaval, kus parkimine on keelatud, seisavad autod kõnniteel. Kas või kuidas linnavalitsus sellele vaatab ja reageerib?

Linnavalitsuse menetlejad on teinud nii hoiatusi kui ka määranud hoiatustrahve nimetatud kohas parkimisnõuete rikkumiste korral.

Osal Papli tänavast tähistati liikluskorralduslikult sõidutee äär, et ära hoida rikkumisi. Juhid saavad juhinduda sõiduki seismajätmisel sõidutee äärt tähistavast pidevjoonest ja parkida sellest kuni 20 sentimeetrit, nagu liiklusseaduses on ette nähtud.

Tagasi üles